מהלך השקפה בבתי הספר

מיהי מורה מובילה?

מורה מובילה היא מורה בצוות בית הספר המנחה קהילת למידה של מורים עמיתים. מורה מובילה במהלך השקפה זוכה להכשרה ולליווי מתמשך, המסייעים לה בביסוס הידע והמיומנויות הנדרשים להובלת קהילת למידה ותומכים בה בהתמודדות עם אתגרים הכרוכים בתפקיד.
למורה מובילה ידע פדגוגי עשיר, איכויות הנהגה והתלהבות ומחויבות להובלת תהליכים מתמשכים של שיח פדגוגי, שיתוף ושיפור תמידי. יחד עם קהילותיה, המורה תורמת לטיוב השיח הפדגוגי, לשיפור ההוראה והלמידה בכיתות, ולשיתוף חדר המורים וקהלים נוספים בתובנות ובתוצרים פדגוגיים.
רבות מהמורים המובילים מתקדמים עם הזמן לעמדות מנהיגות בית ספרית וממסדים תרבות של למידה, שותפות ויצירה לצידה של מנהלת בית הספר.

השתתפות במהלך כמורה מובילה מתאימה לך אם את:

  • פנויה להשתתף בתהליך למידה של מורים מובילים למשך שנתיים לפחות (אחרי שעות הלימודים).
  • רואה בשיפור תהליכי הוראה ולמידה חלק מרכזי מעבודתך.
  • מאמינה בשיח עמיתים פתוח ומשתף, ושואפת להנחות שיח כזה.
  • זוכה לאמון, לתמיכה ולהערכה של מנהלת בית הספר ושל עמיתייך.
  • שואפת לקחת חלק פעיל בתהליכי הכשרה וליווי מקצועיים במעגל הבית-ספרי, המחוזי והארצי, שתכליתם להקנות כלים ומיומנויות להובלת קהילה ויישום תהליכי חקר ופיתוח.

ההצטרפות למהלך השקפה כרוכה בהרשמה, המלצת מנהלת בית הספר והשתתפות בתהליך מיון מחוזי.

מהי קהילת השקפה?

קהילות השקפה הן קבוצות למידה של חמישה עד שמונה מורים הנפגשים בבתי הספר על בסיס קבוע לאורך שנת הלימודים, בהנחיית מורים מובילים. הלמידה בקהילות היא לב ליבו של מהלך השקפה; היא מקדמת את הלמידה המקצועית של המורים במגמה להביא לשיפור בלמידת התלמידים.
קהילות השקפה עוסקות במגוון רחב של נושאים הקשורים להוראה השגורה, ובהם שיפור ההוראה-למידה בתחומי דעת שונים, קידום פדגוגיה גנרית (כגון שאילת שאלות, משוב מקדם למידה והוראה דיפרנציאלית) ויישום דרכי הוראה חדשות (כגון משחוק [gemification], מרחבי למידה ולמידה מבוססת פרויקטים).
תחומי העיסוק של הקהילות נקבעים במשותף על ידי המורה המובילה ומנהלת בית הספר, ולעיתים בשיתוף עם חברי הקהילה. תחומים אלה יכולים להיות מתמשכים, או להשתנות על פי צורכי המורים החברים בקהילה.
הלמידה בקהילות מושתתת על שני מוקדים: כינון תרבות למידה משותפת וחקר ושיפור ההוראה. לשם כך משמשות מתודולוגיות שונות, ובהן מתווי שיח, מחזורי למידה, העלאת ייצוגים ולמידה של עקרונות פדגוגיים.
המורים החברים בקהילות עוסקים בבחירת סוגיות, איסוף נתונים ועדויות, ניתוח ביקורתי של פרקטיקות הוראה ופיתוח דרכי הוראה והערכה מותאמות לצורכי בית הספר ולאלה של הכיתה.
בעקבות מפגשי הקהילה מיישמים המשתתפים בכיתותיהם תובנות ופרקטיקות שלמדו בקהילה, ומחזירים לדיון בקהילה רשמים, השפעות ושאלות המשך. בתוך כך מחדדים המורים את הקשר בין העשייה בקהילה לבין ההוראה בכיתה, וביניהם לבין למידת התלמידים.

מה תפקיד מנהלת בית הספר במהלך?

למנהלת בית הספר תפקיד מרכזי במהלך, וטיב המעורבות שלה משפיע על הצלחתו. מניסיוננו, קהילות למידה פועלות היטב בבתי ספר שבהם המנהלים רואים בקידום המקצועי של המורים חלק בלתי נפרד הן ממטרות בית הספר והן ממטרותיהם כמנהלים.
מנהלת המחויבת ללמידה מקצועית של מוריה משקיעה זמן ומחשבה לאיתור ולרתימה של מועמדים מתאימים לתפקיד ההובלה, לליווי שלהם בשלבי בניית הקהילה, ליצירת סדירויות זמן ומקום למפגשי הקהילה ולרצף למידה ללא הפרעות, גם בזמנים עמוסים עבור בית הספר, ובראייה רב-שנתית.
אחד המפתחות למעורבות פורייה של מנהלי בתי ספר נמצא באיזון בין מעורבות למתן חופש פעולה למורים המובילים ולקהילות. חופש פעולה כזה יאפשר למורים לתת ביטוי לצורכיהם המקצועיים ולבנות את האמון הנדרש לשיח פורה.
מלבד התמיכה במורים המובילים ובקהילות, על מנהלת בית הספר למצוא דרכים למתן במה לעשיית הקהילות ולאפשר להן להשפיע מעבר לגבולותיהן – על חדר המורים כולו.
חשוב מאוד שבבתי הספר המשתייכים למהלך יפעלו לכל הפחות שתי קהילות השקפה, כדי לתת מענה לצורכי הלמידהם של קבוצות מורים שונות, לאפשר קבוצת תמיכה למורים המובילים וליצור מסה קריטית של שינוי בחדר המורים.

ללמידה נוספת על תפקיד מנהלת בית ספר במהלך ולבחינה אם בית הספר שלך מתאים לכניסה למהלך, לחצו כאן 

איך מצטרפים למהלך השקפה?

אנו מעודדים בתי ספר ומורים מובילים להצטרף אלינו. לשם כך עליהם להיות מחויבים לתפיסה המקצועית של המהלך, ערוכים ליצירת התנאים הנדרשים למימושו ופנויים להקדיש לו את תשומת הלב והמאמץ הנדרש.
מהלך השקפה מצרף אליו בתי ספר ומורים בראשית כל שנת לימודים. תהליך ההצטרפות מתחיל בחודש מרס של השנה הקודמת וכרוך ברישום ובהגשת מועמדות על ידי מנהלת בית הספר והמורים המועמדים לתפקיד מורים מובילים.
מנהלת בית ספר המעוניינת להצטרף למהלך או לצרף אליו מורים מובילים נוספים (במקרה שהמהלך כבר פועל בבית הספר) נדרשת למלא טופס הרשמה מקוון דרך האתר ולהמליץ על מורים מתאימים לתפקיד מורים מובילים. המועמדים נדרשים למלא טופס הגשת מועמדות מקוון.
הטיפול בבקשות ההצטרפות ותהליך המיון נעשים על ידי המחוזות, וכרוכים לרוב בהשתתפות בסדנת מיון. תהליכי המיון וההכשרה עשויים להיות שונים במחוזות השונים. פירוט נוסף ניתן למצוא בעמודי המחוזות.