מהלך השקפה בבתי הספר

מיהי מורה מובילה?

מורה מובילה היא מורה מצוות בית הספר, המובילה קהילת למידה של מורות שמטרתה לשפר את תהליכי ההוראה והלמידה, באמצעות למידה  מהפרקטיקה. המורה המובילה במהלך השקפה זוכה להכשרה ולליווי מתמשך המסייעים לה ותומכים בה בהתמודדות עם אתגרים הכרוכים בתפקיד.

ההצטרפות למהלך השקפה נעשית על ידי מנהלת בית הספר במסגרת מערכת הגפ"ן הבית- ספרית שתיפתח החל מחודש מאי 2023.

כיצד פועלות קהילות השקפה?

קהילות השקפה הן קבוצות למידה של שבע עד שתים-עשרה מורות הנפגשות בבתי הספר בסדירות קבועה לאורך שנת הלימודים, בהנחיית מורות מובילות. קהילות השקפה עוסקות במגוון רחב של נושאים הקשורים להוראה, ובהם שיפור ההוראה והלמידה בתחומי דעת שונים וקידום פדגוגיה גנרית – שאילת שאלות, משוב מקדם למידה, הוראה דיפרנציאלית, למידה חברתית-רגשית (SEL), יישום דרכי הוראה חדשות ועוד.

תחומי העיסוק של הקהילות נקבעים במשותף על ידי המורה המובילה ומנהלת בית הספר, ולעיתים בשיתוף עם חברות הקהילה. תחומים אלה יכולים להיות מתמשכים, או להשתנות בהתאם לצורכי בית הספר.

המורות החברות בקהילות עוסקות בבחירת סוגיות, באיסוף נתונים ועדויות, בניתוח חקרני של פרקטיקות הוראה ובפיתוח דרכי הוראה והערכה המותאמות לצורכי בית הספר ולצורכי התלמידות והתלמידים.

המורות בקהילה מיישמות בכיתותיהן תובנות ופרקטיקות שלמדו בקהילה, ומחזירות תובנות ורשמים מההתנסות לדיון בקהילה. בדרך זאת הן מפתחות רגישות, גמישות ומיומנויות הוראה מגוונות המשפרות את למידת התלמידות והתלמידים.

מה תפקידה של מנהלת בית הספר במהלך?

בחירה במהלך השקפה היא הזדמנות להוביל את הפיתוח המקצועי של צוות בית הספר שלך ולבסס בו תרבות של ארגון לומד. כדי שהתנאים יאפשרו הצלחה של המהלך בבית ספרך חשוב לבחור ולרתום מועמדים מתאימים לתפקיד ההובלה, ללוות אותם בשלבי בניית הקהילה, ליצור ולהקפיד על סדירויות (זמן ומקום) למפגשי הקהילה ולרצף למידה.

אחד המפתחות להובלה פורייה של מנהלות בתי ספר נמצא באיזון בין מעורבות לבין מתן חופש פעולה למורות המובילות ולקהילות. חופש פעולה כזה יאפשר לחברות הצוות החינוכי לתת ביטוי לצורכיהן המקצועיים ולבנות את האמון הנדרש לשיח מקדם ופורה.

ללמידה נוספת על תפקיד מנהלת בית ספר במהלך ולבחינה אם בית הספר שלך מתאים לכניסה למהלך, לחצו כאן 

איך מצטרפים למהלך השקפה?

ההצטרפות למהלך השקפה נעשית על ידי מנהלת בית הספר במסגרת מערכת הגפ"ן הבית- ספרית שתיפתח החל מחודש מאי 2023.