שותפים

שותפויות בתחומי ההכשרה והפיתוח המקצועי

במסגרת המהלך אנו בוחנים ומקדמים מודלים חדשים ללמידה בקהילות מורים, בין השאר באמצעות שותפויות. בשנת הלימודים תשע"ג פועלים במסגרת המהלך שתי שותפויות: עבודה בשותפות עם רשויות מקומיות ומהלך "מכילים את המכילים".

 

עבודה בשותפות עם רשויות מקומיות

אחד הערוצים שזוהו כמשאב להרחבת ההשפעה של מהלך "השקפה" הוא רשויות מקומיות. הרשות המקומית היא שחקנית מפתח בהתוויית מדיניות חינוכית אזורית, ומתוך כך – בהשפעה על תהליכי שינוי במוסדות חינוך ובהצמחת מנהיגות חינוכית ברשות. בשנת תשפ"ב החל מו"פ "השקפה" במהלך ייחודי בהובלה ובתמיכה של קרן יד הנדיב, ומסגרתו נוצרו שותפויות בשתי רשויות מקומיות – נהריה ומע'אר. שותפויות אלה מובילות תהליכים רשותיים לפיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות. בשנת תשפ"ג נבנים ומבשילים המודלים הללו לכדי פעולה מעשית בשדה.

שותפות נהריה 

במסגרת השותפות בעיר נהריה חברו יחד מכללת אורנים, ארגון SELIL מטעם אוניברסיטת רייכמן, "השקפה", וכמובן מובילי העיר נהריה. מטרת השותפות היא לגבש שפה פדגוגית חינוכית מקומית שתקדם מיומנויות חברתיות-רגשיות ותשפיע על רווחתם של ילדים ומבוגרים בעיר. שפה זו תתפתח באמצעות קהילות "השקפה" אשר יחקרו פרקטיקות חברתיות-רגשיות בכיתות, ויפעלו לשיפורן.

שותפות מע'אר

שותפות SEL בעיר מע'אר שמה לה למטרה לקדם תחושות אייג'נסי, שייכות ורווחה אישית, באמצעות קהילות ילדים ומבוגרים אשר יפעלו לקידום אתגרים מקומיים. בבתי הספר יפעלו קהילות "השקפה" החוקרות את פרקטיקות ההוראה והלמידה, ומהוות שדה פעולה לקידום מטרות אלה. לשם כך חברו יחד המכון הדמוקרטי, ארגון אג'יק, בית ספר סגול מטעם אוניברסיטת רייכמן, "השקפה" ומובילי העיר מע'אר.

מכילים את המכילים

מהלך "מכילים את המכילים" נוסד במטרה לתרגם הלכה למעשה את התיקון לחוק החינוך המיוחד, שמטרתו הכללה אפקטיבית יותר של תלמידים במערכת החינוך. אגף הכלה והשתלבות, מכללת אורנים ומו"פ "השקפה" חברו יחד כדי לחקור, לפתח ולהטמיע תשתית של קהילות החוקרות פרקטיקות לחיזוק תחושת המסוגלות ולפיתוח כשירות להכללה בקרב צוותי החינוך בבתי הספר.

מהלך "מכילים את המכילים" פועל זו השנה השנייה בכ-170 קהילות ברחבי הארץ. הקהילות הן מנוף ההשפעה העיקרי על בית הספר. בכל בית ספר פועלות בין קהילה אחת לשבע, ולפחות 80% מחברות צוות בית הספר משתתפות בהן. הקהילות עוסקות בסוגיות של הכללה והדרה בבית ספרן במתודלוגיה של חקרנות אמפתית. מערכת חינוך מכלילה משקפת ערכים של הוגנות, צדק, שוויון וסובלנות, אולם צוותי החינוך זקוקים לתמיכה כדי ליישמה.

איך נראה המהלך בבית הספר?

אבן יסוד חשובה במהלך היא האוטונומיה של בית הספר לגבש, להוביל וליישם את עקרונות המהלך בתחום בבית הספר. כך למשל, בתי ספר שונים גיבשו מודלים שונים בהתאמה לצרכים הייחודיים שלהם. המודלים שונים זה מזה בהרכבי הקהילות, בתפקיד המנהלת, ובאופן העבודה המשותף של הקהילות השונות בבית הספר. עם זאת, יש כמה קווים מנחים לאופן ההפעלה, והמיקוד של כל הקהילות הוא בסוגיות של הכללה והדרה.

המחוזות החדשים שייכנסו למהלך, יקבלו:

 • ליווי והדרכה
 • תוכנית הוליסטית
 • ליווי אישי לבית הספר
 • ליווי אקדמי לבית הספר

תנאי הסף להצטרפות למהלך "מכילים את המכילים":

 • בית הספר יתחייב כי 80% מחברות הצוות החינוכי ישתתפו בתהליך;
 • בית הספר יתחייב לפיתוח מקצועי זה לשנתיים לפחות;
 • מובילות הקהילות יהיו בעיקר בעלות תפקידים בתחום ההכלה (רכזת הכלה והשתלבות, יועצת, מורת שילוב, סגנית, פסיכולוגית בית הספר);
 • מובילות הקהילות מכלל בתי הספר ישתתפו בפיתוח מקצועי נוסף, שינחו מדריכות ממשרד החינוך וממכללת אורנים. פיתוח זה יהיה מוכר לגמול, בהיקף של 30 שעות.
 • בית הספר יתחייב לבנות מנגנונים וסדירויות קבועים למפגשי הקהילות.
 • לא יתקיים תהליך פיתוח מקצועי פנים בית-ספרי מקביל, לרבות קהילות "השקפה".
 • מנהלות בתי הספר ישתתפו בקהילת מנהלים.

מלבד תנאי הסף הללו, למחוזות יש שיקולים נוספים באיתור ובבחירה של בתי הספר שישתתפו במהלך.