אודות מהלך השקפה

מי אנחנו?

מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות קהילות בית-ספריות החוקרות את פרקטיקות ההוראה שלהן. כיום, כ-15,000 מורות ומורים לומדים בקהילות בית- ספריות בפריסה ארצית. הקהילות יוצרות רשת של למידה מקצועית של מורות ומורים, על ידי מורות ומורים, ולמען מורות ומורים.

מה היא קהילת השקפה?

קהילות השקפה מתגבשות סביב תחום דעת או מוקד עניין פדגוגי משותף, ולומדות יחד נושאים וסוגיות הקשורים לעבודתן. מטרת הקהילות היא לשכלל את ההוראה ולשפר את למידת התלמידים ואת הישגיהם. את הקהילה מנחה מורה מתוך צוות בית הספר, המובילה את חברות הקהילה בתהליכי למידה מהפרקטיקה. יחד הן מפתחות דרכי הוראה הנטועות בהקשר הבית-ספרי ומתנסות בהן.

בד בבד עם הנחיית הקהילות הבית-ספריות, המורות המובילות משתתפות בקהילות מחוזיות, כחלק מהכשרתן, ומקבלות הנחיה וליווי מקצועי.

מדוע זה חשוב?

בשנים האחרונות מצטברות עדויות מהתנסויות בשדה וממחקרים בארץ ובעולם לכך שפיתוח מקצועי אפקטיבי מאופיין בעקרונות הבאים:

  • שיח עמיתים מתמשך הקשור לפרקטיקה.
  • התאמה לצרכים וליעדים בית-ספריים.
  • מעורבות גבוהה של צוותי ההוראה.

הבסיס הרעיוני והעדויות מן המחקרים סוכמו בדוח  מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך, שהיה הבסיס להשקת מהלך השקפה.

נוסף על כך, פיתוח מקצועי בקהילות בית-ספריות עונה על המדדים שמטא-אנליזה מקיפה מצביעה עליהם כעל מדדים המקדמים תוכנית אפקטיבית לפיתוח מקצועי.

איפה ואיך?

החל משנת הלימודים תשע"ו פועלות קהילות הלמידה של מהלך השקפה בכל מחוזות משרד החינוך, ביותר מאלף בתי ספר ובהשתתפות אלפי מורות. המהלך מנוהל ברמה הארצית על ידי מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך ומו"פ השקפה במכון מופ"ת, וברמה המחוזית על ידי המפקחות על הפיתוח המקצועי, מדריכות מחוזיות של מהלך השקפה ומדריכות בית ספריות – מנחות.

מה מנחה אותנו?

אנו מאמינים כי כדי לשפר את הלמידה ואת ההישגים של תלמידות ותלמידים יש לזמן לעובדות ההוראה אפשרויות ללמידה מקצועית אפקטיבית.

לתפיסתנו, פיתוח מקצועי מיטבי:

  • מבוסס על שותפות ומעורבות פעילה של המורות בתהליכי למידה ופיתוח פדגוגיים.
  • כרוך בלמידה מקצועית סדורה ומתמשכת. קהילות השקפה נפגשות באופן סדיר במשך כל שנת הלימודים, ורבות מהן ממשיכות לפעול במשך שנים.
  • מתמקד בבעיות אותנטיות של מורות ומבוסס על נתונים וייצוגים מעבודתן. קהילות השקפה בוחרות את נושאי הלמידה שלהן ומקדמות אותם באמצעות שיח מקצועי חקרני, הממוקד בבחינה של עדויות ושל ייצוגים מהכיתות (למידה מהפרקטיקה).
  • מתקיים בתוך ההקשר המקומי (בית הספר). קהילות השקפה פועלות בתוך בתי הספר, כחלק בלתי נפרד מיום העבודה של המורות.
  • מאפשר חיבור בין הלמידה בקהילה לבין ההוראה בכיתה. קהילות השקפה מעודדות את המורות להתנסות בכיתה בפרקטיקות שנלמדו בקהילה, ולשתף את הקהילה בתובנות מההתנסות, במטרה לשפר אותן.
0
מורות בקהילות
0
מורות מובילות
0
בתי ספר
0
מחוזותבפריסה ארצית