אודות מהלך השקפה

מי אנחנו?

מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. כיום, כ-10,000 מורים מובילים ומורים עמיתים לומדים בקהילות ללמידה בית ספריות בכל רחבי מערכת החינוך. יחדיו, הקהילות יוצרות רשת של למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים.

מה אנחנו עושים?

אנו מקדמים למידה מקצועית בקהילות מורים, בהנחיית מורים מובילים מצוות בית הספר.
המורים המובילים מגבשים את הקהילות סביב תחום דעת או מוקד עניין פדגוגי משותף. הקהילות לומדות יחד נושאים וסוגיות הקשורים לעבודתן מתוך שיתוף בהתנסויות ובדילמות, קיום שיח חקרני ופיתוח דרכי הוראה הקשורות למרחב הבית-ספרי והכיתתי במטרה לשכלל את הוראת המורים ולשפר את למידת התלמידים ואת הישגיהם.
המורים המובילים לומדים בקהילת מובילים ואנו מספקים להם הנחיה וליווי מקצועי.

מדוע זה חשוב?

בשנים האחרונות מצטברות עדויות מהתנסויות בשדה וממחקרים בארץ ובעולם לכך שפיתוח מקצועי אפקטיבי מאופיין בשיח עמיתים מתמשך הקשור לפרקטיקה, מותאם לצרכים וליעדים בית-ספריים וכרוך במעורבות גבוהה של המורים. הבסיס הרעיוני והעדויות המחקריות סוכמו בדוח מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך, שהיה הבסיס להשקת מהלך השקפה.

איפה ואיך?

החל משנת הלימודים תשע"ו פועלות קהילות הלמידה של מהלך השקפה בכל מחוזות משרד החינוך, במאות בתי ספר ובהשתתפות אלפי מורים. המהלך מנוהל ברמה הארצית על ידי מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך ומו"פ השקפה במכון מופ"ת, וברמה המחוזית על ידי המפקחות על הפיתוח המקצועי ורכזי השקפה. המחוזות מלווים על ידי גופים מקצועיים מהאקדמיה ומהמגזר השלישי.

מה מנחה אותנו?

אנו מאמינים כי כדי לשפר את למידת התלמידים ואת הישגיהם יש לזמן לעובדי ההוראה אפשרויות ללמידה מקצועית אפקטיבית.
לתפיסתנו, פיתוח מקצועי מיטבי:

 • כרוך בלמידה מקצועית סדורה ומתמשכת. קהילות השקפה נפגשות באופן סדיר במשך כל שנת הלימודים, ורבות מהן ממשיכות לפעול שנים אחדות.
 • נעשה בהקשר של עבודתה היום-יומית של המורה. קהילות השקפה פועלות בתוך בתי הספר, כחלק בלתי נפרד משבוע העבודה של המורים.
 • מתמקד בבעיות אותנטיות של מורים ומבוסס על נתונים וייצוגים מעבודתם. קהילות השקפה בוחרות את נושאי הלמידה שלהן ומקדמות אותם באמצעות שיח מקצועי חקרני, הממוקד בבחינה של עדויות ושל ייצוגים מהכיתות.
 • מאפשר חיבור מהיר בין הקהילה לכיתה. קהילות השקפה מעודדות את המורים ליישם בכיתה נושאים שנדונו בקהילה, ולהחזיר לקהילה רשמים ועדויות מהיישום במטרה לשכלל אותו במשותף.
 • מבוסס על שותפות ומעורבות פעילה של המורים בתהליכי למידה ופיתוח פדגוגיים.

מה אנחנו מנסים להשיג?

הצבנו לעצמנו שלושה יעדים מרכזיים:

  • מיסוד מערך אפקטיבי של למידה מקצועית בהנהגת מורים.
  • שיפור דרכי ההוראה בכיתות.
  • שיפור למידת התלמידים והישגיהם.

אנחנו בוחנים את עצמנו בקביעות באמצעות מחקרי הערכה חיצוניים ותהליכי למידה ושיפור פנימיים. בארבע שנות קיומו השיג המהלך הישגים משמעותיים ובהם:

  • ביסוס מסגרות יציבות ומתמשכות ללמידה בית-ספרית בכ-550 בתי ספר.
  • טיפוח של כ-1,500 מורים מובילים בעלי כישורי הנחיה ומיומנויות לחקר הפרקטיקה, המשמשים מדריכים פנים בית-ספריים והמובילים תהליכי למידת עמיתים.
  • שימוש בפרקטיקות אפקטיביות של למידה מקצועית ובהן ייצוגי הוראה, מתווי שיח, עבודת דעת אותנטית ועוד.
  • שביעות רצון גבוהה של מורים מובילים, חברי קהילות, מנהלי בתי ספר ושותפים נוספים.
  • השפעה חיובית על הלמידה בכיתות ועל תרבות השיח בחדרי מורים.

לקריאה נוספת על ממצאי הערכה לחצו כאן

0
מורות בקהילות
0
מורות מובילות
0
בתי ספר
0
מחוזות
בפריסה ארצית