מרחב למידה

בלוג

עדכון מפעילות מו"פ השקפה (נובמבר 2020)

בימים אלה, כשאתם שקועים בהסתגלות למתווים המשתנים, אנחנו משתדלים לסייע לכם. הנה כמה מהפעילויות שאנחנו מקדמים.

0
1212

בלוג

מאמץ נושא פרי: קהילות פיתוח מקצועי בזמן יציאה משגרה וחזרה אליה

מאמץ נושא פרי: קהילות פיתוח מקצועי בזמן יציאה משגרה וחזרה אליה

דווקא בימים של חוסר ודאות ויציאה משגרה כדאי להתבונן בתרומה שיש לעבודתה של קהילת הלמידה שלנו. בטור הבא תמצאו הצעה לסוגי תועלת שקיימים בקהילה מוצלחת. איפה נמצאת הקהילה שלכם? איזו תועלת היא מביאה לחבריה?

מאמץ נושא פרי: קהילות פיתוח מקצועי בזמן יציאה משגרה וחזרה אליה 0
מאמץ נושא פרי: קהילות פיתוח מקצועי בזמן יציאה משגרה וחזרה אליה 1226

בלוג

שיח זום: הנחיית קהילות לומדות לפי החוקרים וונגר-טריינר

הקלטת המפגש עם בני הזוג אטיין ובברלי וונגר־טריינר. מהחלוצים והמובילים של תחום הלמידה החברתית והלמידה הארגונית בקהילות.

0
515

בלוג

מרגישים את המורים

חבר סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, מלווה יישום AIW במהלך השקפה מטעם קרן יד הנדיב, לשעבר סמנכ"ל בכיר ומנהל...

0
471

בלוג

מתקוונים למשימות תלמידים

AIW Institute Wisconsin מערכת החינוך נדרשה לעבור באחת ללמידה מרחוק. המעבר חייב את המורים ואת בתי הספר לעדכן את שיטות...

0
479

סקירות

קהילות למידה מקצועיות למורים

מטרת הסקירה היא להציג מודלים שונים של קהילות למידה מקצועית למורים, בסקירה מתוארים הרקע להופעת קהילות אלו, הגדרת המונח "קהילה מקצועית למורים"...

0
453

סקירות

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מהלך השקפה - מורים מובילים, מהיכן הכל התחיל? מרעיון למסמך הבנות שהוליד את מהלך היישום הארצי החל משנ"ל תשע"ו

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך 0
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך 545

יחידות לימוד מקוונות וכלים

תכנון למידה סינכרונית ואסינכרונית

לפני שמתחילים: הכשרת הקרקע כדי לקדם את סיכויי הצלחת הלמידה בשנה ייחודית זו (כקהילה היברידית) רצוי לדאוג מראש לתנאים הבאים:...

0
62

יחידות לימוד מקוונות וכלים

ניתוח תוצרי תלמידים – טבלת מדדים והסבר

ניתוח תוצרי תלמידים – טבלת מדדים והסבר

למה מחזורי למידה? הדגש במחזורי למידה הוא על שיפור הידע המעשי בעזרת חקירה אישית - מה אני עושה? ולא בעצת מומחה -מה לדעתך אני צריך לעשות?

ניתוח תוצרי תלמידים – טבלת מדדים והסבר 0
ניתוח תוצרי תלמידים – טבלת מדדים והסבר 461

יחידות לימוד מקוונות וכלים

מנופים להשקפה: אי-בהירות מושגית

בסדרה "מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה" אנו מנסים למקד את החסמים העיקריים לדיון פורה ולהציע דרכי התמודדות עימם והפעם – הימנעות ממחלוקות.

0
687

יחידות לימוד מקוונות וכלים

מנופים להשקפה: הימנעות ממחלוקות

בסדרה "מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה" אנו מנסים למקד את החסמים העיקריים לדיון פורה ולהציע דרכי התמודדות עימם והפעם – הימנעות ממחלוקות.

0
528

יחידות לימוד מקוונות וכלים

מנופים להשקפה: מוקד שליטה

בסדרה "מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה" אנו מנסים למקד את החסמים העיקריים לדיון פורה ולהציע דרכי התמודדות עימם והפעם – מוקד שליטה חיצוני

0
672