הצטרפות למהלך

הצטרפות למהלך "השקפה"

אנו מעודדים בתי ספר להוביל תהליכי פיתוח מקצועי ולשפר את דרכי ההוראה-למידה באמצעות מורים מובילים קהילות , אשר חוקרות את פרקטיקות ההוראה . מנהלות בתי ספר המעוניינות להמשיך במהלך או להצטרף אליו נדרשות לבחור במערכת הגפ"ן במהלך "השקפה – מורים מובילים".

מדוע כדאי להצטרף למהלך?

הטמעת מהלך "השקפה בבית הספר" נושאת עימה כמה יתרונות:

 • שיפור ארוך טווח של ההוראה והלמידה: מחקרים מעידים על כך שפיתוח מקצועי של מורות במסגרת קהילות בית-ספריות מביא לשיפור ההוראה והלמידה לאורך זמן, באופן האפקטיבי ביותר. בדומה לכך, בשאלוני הערכה העידו 87% מהמורות שהשתתפו בקהילה כי הלמידה במסגרת הקהילה תרמה לצמיחתן האישית והמקצועית, וכן שיפרה את איכות ההוראה שלהן.
 • פיתוח וקידום מנהיגות ביניים: המורות המובילות במהלך "השקפה" מקבלות הכשרה וליווי בנושאים של חקר פרקטיקה, מיומנויות הנחיה ובניית קהילה. בעזרת הידע שהן רוכשות הן מובילות תהליך פיתוח מקצועי בקהילה בית-ספרית ומשפרות את יכולותיהן המקצועיות.
 • התפתחות של ידע ומיומנויות הנשארים בתוך בית הספר: המורות המובילות והקהילות פועלות לקידום מטרות בית-ספריות העונות על צורכי בית הספר. יחד הן יוצרות ידע ומיומנויות הנטועים בהקשר הבית-ספרי, והופכים לחלק מהתרבות ומהשגרות היום-יומיות שלו.
 • העלאת המוטיבציה ותחושת השייכות של המורות המשתתפות בקהילה: קהילות בית-ספריות מחזקות את תחושת השייכות של המורות, וכן מחזקות את הזיקה והמחויבות שלהן לבית הספר.
 • הפיכת בית הספר לארגון לומד: הקמת קהילות חוקרות בתוך בית הספר מאפשרת השפעה מערכתית על תרבות הלמידה בו, והופכת אותו לארגון לומד.

כיצד זה עובד?

 • צוות ההנחיה וההדרכה של "השקפה" מכשיר מורות להוביל ולהנחות מפגשי עמיתות (קהילות למידה חוקרות פרקטיקה) בבית הספר.
 • הפיתוח המקצועי של המורות המשתתפות בקהילות נעשה בתוך בית הספר, בהובלת מורה מצוות בית הספר, רכזת מקצוע או בעלת
  תפקיד אחר, ומושתת על למידה מקצועית סדורה וקבועה לאורך זמן, דבר שמבטיח את הטמעתו והשרשתו בבית הספר.
 • המורות המובילות משתתפות בהכשרה מחוזית בהיקף של 30/60 שעות במחוז, וכן נפגשות אחת לחודש עם מדריכה מלווה בבית
  הספר. במהלך ההכשרה והליווי המובילות מקבלות כלים וידע בחקר פרקטיקות הוראה, מיומנויות הנחיה ובניית קהילה.
 • המורות המשתתפות בקהילה מקבלות בתמורה להשתתפותן גמול השתלמות של 30 שעות.

איך מצטרפים למהלך השקפה?

מנהלות בתי ספר המעוניינות להצטרף למהלך או לצרף אליו מורות מובילות נוספות (במקרה שהמהלך כבר פועל בבית הספר) נדרשות לבחור במהלך השקפה דרך מערכת הגפ"ן, מערכת הגפ"ן תיפתח החל מחודש מאי 2023.

מה כולל הליווי והכשרה של המורה המובילה?

צוות ההנחיה וההדרכה של "השקפה" מכשיר מורות להוביל ולהנחות מפגשי עמיתות (קהילות למידה חוקרות פרקטיקה) בבית הספר. הפיתוח המקצועי של המורות המשתתפות בקהילות נעשה בתוך בית הספר, בהובלת מורה מצוות בית הספר, רכזת מקצוע או בעלת תפקיד אחר, ומושתת על למידה מקצועית סדורה וקבועה לאורך זמן, דבר שמבטיח את הטמעתו והשרשתו בבית הספר. המורות המובילות משתתפות בהכשרה מחוזית בת 30 שעות במחוז, וכן נפגשות אחת לחודש עם מדריכה מלווה בבית הספר. במהלך ההכשרה והליווי המובילות מקבלות כלים וידע בחקר פרקטיקות הוראה, מיומנויות הנחיה ובניית קהילת עמיתים לומדת. המורות המשתתפות בקהילה מקבלות בתמורה להשתתפותן גמול השתלמות של 30 שעות.

מה תפקידה של מנהלת בית הספר במהלך?

בחירה במהלך השקפה היא הזדמנות להוביל את הפיתוח המקצועי של צוות בית הספר שלך ולבסס בו תרבות של ארגון לומד. כדי שהתנאים יאפשרו הצלחה של המהלך בבית ספרך חשוב לבחור ולרתום מועמדים מתאימים לתפקיד ההובלה, ללוות אותם בשלבי בניית הקהילה, ליצור ולהקפיד על סדירויות (זמן ומקום) למפגשי הקהילה ולרצף למידה.

אחד המפתחות להובלה פורייה של מנהלות בתי ספר נמצא באיזון בין מעורבות לבין מתן חופש פעולה למורות המובילות ולקהילות. חופש פעולה כזה יאפשר לחברות הצוות החינוכי לתת ביטוי לצורכיהן המקצועיים ולבנות את האמון הנדרש לשיח מקדם ופורה.

ללמידה נוספת על תפקיד מנהלת בית ספר במהלך ולבחינה אם בית הספר שלך מתאים לכניסה למהלך, לחצו כאן 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכת השקפה במחוז – ליצירת קשר עם מדריכת השקפה, כנסי לעמוד המחוזי הרלוונטי כאן.