מהלך השקפה ברמה הארצית

מודל ההפעלה של מהלך השקפה הוא חדשני ומקצועי, והוא מבוסס על העקרונות הבאים:

 • יצירת מרחב אוטונומי ניהולי ומקצועי למחוזות בהובלת המהלך ובהתאמתו לצורכי המחוז, בתוך מסגרת מדיניות ועקרונות ליבה מחייבים ומשותפים.
 • קיום דיאלוג מקצועי פתוח ומשתף בין שותפי המהלך ברמות ארגוניות שונות ובתפקידים שונים.
 • מתן ליווי ותמיכה מקצועיים בכל מעגלי העשייה, באמצעות גופים מקצועיים מלווים ומו"פ השקפה.
 • טיפוח תרבות למידה וביקורת עצמית; קיום מעגלי למידה ושיפור המהלך בכל הרמות, כולל הקהילות הבית-ספריות, המערך המחוזי ומטה המשרד.
 • בניית יכולות להרחבת המהלך באופן התומך בשמירה על איכות ומקצועיות.
 • ליווי המהלך בהערכה מעצבת ברמה הארצית, המחוזית והבית-ספרית-קהילתית.
 • ניהול ידע שנוצר בקהילות ובמהלך והפצתו.

המהלך מנוהל על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במינהל עובדי הוראה, בשיתוף פעולה הדוק עם מו"פ השקפה.

האגף להכשרת עובדי הוראה במינהל עובדי הוראה

האגף להכשרת עובדי הוראה אחראי לקביעת מטרות, עקרונות פעולה ומסגרות ארגוניות ופדגוגיות למהלך. הוא גם אחראי לניהול המהלך בשיתוף עם המחוזות, תוך שמירה על עקרונות הליבה והקצאת משאבים עבור פעולתם של המורים המובילים.
מובילות המהלך באגף הן עינת רום, מנהלת האגף, הדס פלש, מדריכה ארצית מהלך השקפה.

מו”פ השקפה

מו"פ השקפה פועל כמטה המקצועי של מהלך השקפה ומקדם אותו לאור עקרונות של חתירה לאיכות, תמיכה מקצועית בעשייה ובלמידה של השותפים השונים וטיפוח השדרה המקצועית והניהולית המובילה של המהלך.
מו"פ עוסק בפיתוח, ניהול ושיתוף ידע, בנייה והעמקה של שיתופי פעולה וגיבוש של קהילה מקצועית לומדת. בין השאר אנו עוסקים בנושאים אלה:

 • פיתוח ידע, חומרים וכלים, הפצתם בערוצים שונים (אתר השקפה, ניוזלטר, פייסבוק, סדנאות) והטמעתם בעשייה השוטפת. מרחב הלמידה כולל ידע וכלים לשימוש שותפי המהלך.
 • טיפוח פורומים ללמידה שיתופית חוצת מחוזות, ובהם פורום המפקחות על הפיתוח המקצועי, פורום רכזי השקפה ופורום גופים מקצועיים מלווים.
 • ביסוס מעגלי למידה ושיפור מבוססי מחקר, הערכה ולמידה שוטפת מהפרקטיקה באמצעות הפעלת גורמי הערכה ומחקר, למידה והשתפרות לאור ממצאי הערכה ומחקר וקיום דיאלוג מעצב עם שותפי המהלך.
 • בניית שדרה מובילה ארצית של מנחי מורים מובילים.
 • מעורבות ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות במטה המשרד, במחוזות ובגופים המקצועיים.

 

צוות המו”פ עומד לרשות שותפי המהלך לקידום תהליכי למידה ושיתופי פעולה:

ד"ר תמר קנר-פורמן

מובילת תחום במו"פ השקפה

מאלי חורי

רכזת מו"פ השקפה

מירב ברקת

מנהלת מו"פ השקפה

מאי מסאלחה שבאיטה

חברת צוות מו"פ השקפה, ליווי מדריכות מחוזיות מגזר ערבי

עדי מנדלר

חברת צוות מו"פ השקפה

גבריאלה אקרמן

חברת צוות מו"פ השקפה

אורטל בר אברמובסקי

חברת צוות מו"פ השקפה, אחראית מדיה חברתית, שיווק והפקות

ד"ר אסף שטיין

חבר צוות מו"פ השקפה, אחראי על ניהול הידע וההערכה

הדס פלש

חברת צוות מו"פ השקפה

שלומית רוזנטלר יובל

חברת צוות מו"פ השקפה