מהלך השקפה ברמה הארצית

מודל ההפעלה של מהלך "השקפה" מבוסס על העקרונות הבאים:

 • יצירת מרחב אוטונומי ניהולי ומקצועי למחוזות משרד החינוך בהובלת המהלך ובהתאמתו לצורכי המחוז.
 • קיום דיאלוג מקצועי פתוח ומשתף בין מטה משרד החינוך, המחוזות ומו"פ "השקפה".
 • מתן ליווי ותמיכה מקצועיים בכל מעגלי העשייה.
 • ביסוס יכולות הובלה באופן התומך בשמירה על איכות ומקצועיות.
 • ליווי המהלך בהערכה מעצבת ברמה הארצית, המחוזית והבית-ספרית-קהילתית.
 • טיפוח תרבות למידה וביקורת עצמית; קיום מעגלי למידה ושיפור המהלך בכל הרמות, כולל הקהילות הבית-ספריות, המערך המחוזי ומטה המשרד.

המהלך מנוהל על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במינהל עובדי הוראה, בשיתוף פעולה הדוק עם מו"פ השקפה.

האגף להכשרת עובדי הוראה במינהל עובדי הוראה

האגף להכשרת עובדי הוראה אחראי לקביעת מטרות, עקרונות פעולה ומסגרות ארגוניות ופדגוגיות למהלך. כמו כן, הוא מוביל את המהלך בשיתוף עם המחוזות, תוך שמירה על עקרונות הליבה. מובילת המהלך באגף היא עינת רום, מנהלת האגף.

מו”פ השקפה

מו"פ השקפה הוא גוף מקצועי העוסק בפיתוח, במחקר, בהערכה, בניהול ובשיתוף ידע, וכן בבנייה ובהעמקה של שיתופי פעולה בין מטה משרד החינוך והמחוזות, לטובת ביסוס תרבות של פיתוח מקצועי בקהילות מקצועיות חוקרות.

בין השאר אנו עוסקים בנושאים אלה:

 • פיתוח ידע, חומרים וכלים, הפצתם בערוצים שונים (אתר השקפה, ניוזלטר, פייסבוק, סדנאות) והטמעתם בעשייה השוטפת. מרחב הלמידה כולל ידע וכלים לשימוש שותפי המהלך.
 • הובלת פורומים ללמידה שיתופית חוצת מחוזות, ובהם פורום המפקחות על הפיתוח המקצועי, ופורום רכזות "השקפה" (מדריכות מחוזיות).
 • ביסוס מעגלי למידה ושיפור המבוססים על מחקר, הערכה ולמידה שוטפת. זאת באמצעות הפעלת גורמי הערכה ומחקר, למידה שיתופית, קיום דיאלוג מעצב עם שותפי המהלך והשתפרות לאור הממצאים.
 • פיתוח מקצועי של השדרה המובילה הארצית של מנחות מורות מובילות (מדריכות בית-ספריות).
 • מעורבות ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות במטה המשרד ובמחוזות.
 • יצירה והובלה של שותפויות, במטרה לתמוך בקידום אג'נדות חינוכיות ותהליכים שמשרד החינוך או רשויות רוצות לקדם, באמצעות קהילות החוקרות את הפרקטיקה.

 

צוות המו”פ עומד לרשות שותפי המהלך לקידום תהליכי למידה ושיתופי פעולה:

ד"ר תמר קנר-פורמן

מובילת תחום במו"פ השקפה

מאלי חורי

רכזת מו"פ השקפה

מירב ברקת

מנהלת מו"פ השקפה

מאי מסאלחה שבאיטה

חברת צוות מו"פ השקפה

עדי מנדלר

מחקר והערכה

גבריאלה אקרמן

חברת צוות מו"פ השקפה

אורטל בר אברמובסקי

מדיה חברתית, שיווק והפקות

הדס פלש

חברת צוות מו"פ השקפה

שלומית רוזנטלר יובל

חברת צוות מו"פ השקפה

אייל מג'ר

ניהול הידע

סנאא ח'לאילה חידרי

חברת צוות מו"פ השקפה