מחוזות מובילים

מחוזות משרד החינוך מובילים ומנהלים את מהלך השקפה בתחומם

המחוזות אחראים לניהול תהליך המיון וההצטרפות של בתי ספר ומורים מובילים למהלך, לטיפוח הרמה המקצועית של המורים המובילים והכשרתם לתפקידי הנחיה מתקדמים, לגיבוש וכתיבה של סילבוסים וחומרי הנחיה לכלל ההכשרות ולתיעוד והערכה לשם שיפור המהלך במחוז. כמו כן הם אמונים על רתימת מעגלים רחבים של שותפים, ובראשם מפקחים ומנהלי בתי ספר, ועל בניית יכולות להרחבת המהלך, הכול תוך שמירה על איכותו ורמתו המקצועית. מחוזות המשרד יצקו את הדגשים הייחודיים שלהם למהלך המחוזי והתאימו את המסגרת הארצית המשותפת ליעדים המחוזיים, לצורכיהם ולתפיסותיהם.

את מהלך השקפה במחוזות מובילים המפקחים על הפיתוח המקצועי ורכזי השקפה. רכזי השקפה אמונים על ריכוז המהלך במחוז. הם בעלי יכולות ניהוליות ופדגוגיות, הם מנוסים בתהליכי הובלה, ריכוז והנחיה ויש להם קשרי עבודה עם כל שותפי המהלך במחוז, במטה ובמו"פ.