דוחות הערכה

KPI קהילות למידה – ביצועי מפתח להבטחת קהילות למידה אפקטיביות

במכון מופ"ת מובילים בשנים האחרונות קהילות מקצועיות לומדות כמסגרת לפיתוח מקצועי של צוותי הוראה, הן ע"י קהילות 'השקפה' והן ע"י קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות.
לפיכך הצטבר במכון ניסיון, היקפי פעילות נרחבים ושיתופי פעולה עם סדרה גדולה של בעלי עניין במערכת החינוך - כל אלו אפשרו לנו להציע הכוונה לדגמים ויישומים מיטביים של קהילות לומדות.

פיתוח יחידות מקוונות למורים מובילים ולמנחים: דוח ראשוני של מחקר פעולה (נובמבר 2020)

הריחוק החברתי שנכפה עלינו בעקבות משבר הקורונה יצר מידה גבוהה של חוסר וודאות במערכת החינוך. בתוך כך, מו"פ השקפה החל לפתח יחידות לימוד מקוונות למורים מובילים ולמנחיהם. בכדי לקדם תהליך פיתוח איכותי של יחידות מקוונות החלטנו להסתייע במתודולוגיה של מחקר פעולה שילווה את הפיתוח ויעזור לנו לדייק את פעולתנו. אמנם התהליך נמצא בראשיתו, אבל חשוב לנו כבר עכשיו...

ראמ"ה: הערכת מהלך השקפה בשנת הלימודים תשע"ז

בשנה"ל תשע"ז ראמ"ה ליוותה את המהלך במחקר הערכה תוך שילוב של איסוף מידע איכותני ומידע כמותי אשר כלל ראיונות עם מורים מובילים ועם המורים המשתתפים בצוותי הפיתוח המקצועי.