דוחות הערכה

הערכת "מורים מובילים מהלך השקפה" בשנה"ל תשע"ז

בשנה"ל תשע"ז ראמ"ה ליוותה את המהלך במחקר הערכה תוך שילוב של איסוף מידע איכותני ומידע כמותי אשר כלל ראיונות עם מורים מובילים ועם המורים המשתתפים בצוותי הפיתוח המקצועי.

0
38