דוחות הערכה

ראמ"ה: הערכת מהלך השקפה בשנת הלימודים תשע"ז

בשנה"ל תשע"ז ראמ"ה ליוותה את המהלך במחקר הערכה תוך שילוב של איסוף מידע איכותני ומידע כמותי אשר כלל ראיונות עם מורים מובילים ועם המורים המשתתפים בצוותי הפיתוח המקצועי.