כלים

מסלול ההשפעה של קהילות השקפה (כלי התועלות)

כלי התבוננות ותכנון מסלול ההשפעה של קהילת הלמידה לאור התועלות.

פרקטיקות מקדמות לתועלות הקהילה

לצד כלי מפת תועלות הקהילה אנו מצרפים מספר פרקטיקות המקדמות חשיבה תכנון והעמקה בכל שלב בתועלות הקהילה.

חוברת עקרונות וכלים להנחיית שיח פדגוגי בצוותי מורות

חוברת המציגה תפיסה מרכזית של מהלך השקפה.

מתווה להתמודדות עם התנגדות

כלי לחשיבה ופעולה למנחה להתמודדות עם התנגדות.

טכניקות להנחיית שיח בקבוצות ובצוותים

המאמר של חלי ברק שטיין מתאר 23 סוגי התערבויות על מאפייניהן, חלקן מכוונות אל מול היחיד בקבוצה וחלקן אל מול הקבוצה כולה.

כלי לתכנון למידה סינכרונית ואסינכרונית

הכלי שלפניכם מציע מסגרת לתכנון למידה מרחוק משולבת: סינכרונית ואסינכרונית.

נקודת מבט לניתוח שיעור מצולם

הכלי שלפניכם מציע מסגרת רחבה להתבוננות בשיעורים מצולמים. מטרתו להפנות את תשומת הלב למגוון של נקודות התבוננות ובכך לאפשר תיאור...

ניתוח תוצרי תלמידים – טבלת מדדים והסבר

למה מחזורי למידה? הדגש במחזורי למידה הוא על שיפור הידע המעשי בעזרת חקירה אישית - מה אני עושה? ולא בעצת מומחה -מה לדעתך אני צריך לעשות?

הצג עוד