כלים

מנופים להשקפה: הימנעות ממחלוקות

בסדרה "מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה" אנו מנסים למקד את החסמים העיקריים לדיון פורה ולהציע דרכי התמודדות עימם והפעם – הימנעות ממחלוקות.

0
242

מנופים להשקפה: מוקד שליטה

בסדרה "מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה" אנו מנסים למקד את החסמים העיקריים לדיון פורה ולהציע דרכי התמודדות עימם והפעם – מוקד שליטה חיצוני

0
157

מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה: הימנעות מביקורת

בסדרה "מנופים לשיפור הדיון בקהילות השקפה" אנו מנסים למקד את החסמים העיקריים לדיון פורה ולהציע דרכי התמודדות עימם, והפעם – הימנעות מביקורת.

0
159

שאילת שאלות

הכנו לכם סדרת סרטונים, כל סרטון מלווה בעמוד הסבר, הפניות לקריאה נוספת וכלים ליישום. הסרטון שאילת שאלות, מציע דרכים לפתוח את מסגרת הדיון והחשיבה שלנו בקהילה.

0
84

משוב דיאלוגי

הכנו לכם סדרת סרטונים, כל סרטון מלווה בעמוד הסבר, הפניות לקריאה נוספת וכלים ליישום. הסרטון משוב דיאלוגי, מציע דרכים לפתוח את מסגרת הדיון והחשיבה שלנו בקהילה.

0
57

מסגור ומסגור מחדש

הכנו לכם סדרת סרטונים, כל סרטון מלווה בעמוד הסבר, הפניות לקריאה נוספת וכלים ליישום. הסרטון מסגור מחדש, מציע דרכים לפתוח את מסגרת הדיון והחשיבה שלנו בקהילה.

0
36

עבודה עם ייצוגים

הכנו לכם סדרת סרטונים, כל סרטון מלווה בעמוד הסבר, הפניות לקריאה נוספת וכלים ליישום. הסרטון עבודה עם ייצוגים, מציע דרכים לפתוח את מסגרת הדיון והחשיבה שלנו בקהילה.

0
62

מחזור למידה – מסגרת למידה מהפרקטיקה לקהילות השקפה

למה מחזורי למידה? הדגש במחזורי למידה הוא על שיפור הידע המעשי בעזרת חקירה אישית - מה אני עושה? ולא בעצת מומחה -מה לדעתך אני צריך לעשות?

הצג עוד