כלים

דיאלוג לימודי פורה

דיאלוג לימודי פורה הוא מעין "תהליך חשיבה בקול רם". חשיבותה של איכות השיח בכיתה נתפסת כמרכיב ראשי לקידום תהליכי למידה...

חוברת מנחי מורים מובילים: עקרונות, כלים, חומרים

חוברת המציגה תפיסה מרכזית של מהלך השקפה.

פנים אל מול פנים: משוב אישי על הנחיה

יחידת משאבים המזמנת התנסות בפרקטיקת ליווי המבוססת על המשוב הדיאלוגי.

ניתוח שרשראות ייצוגים

יחידת משאבים המזמנת התנסות בניתוח שרשרת ייצוגים כחלק מעבודת הקהילה.

מסלול התועלות של קהילות השקפה

יחידת משאבים העוסקת בהטמעת השימוש בכלי מסלול התועלות של קהילות השקפה.

שיודעת לשאול: שאלות ככלי מרכזי בהנחיה

יחידת משאבים העוסקת בשאילת שאלות ככלי מרכזי בהנחיה. ביחידה נעסוק בשאילת שאלות פוריות ע"י המנחה כביטוי לתפיסת העולם העומדת בבסיס של הנחיית קבוצות.

השורה התחתונה: מסקנות מהקהילה לכיתה

"השורה התחתונה - מסקנות מהקהילה לכיתה". יחידה זו נוצרה על מנת לסייע לקדם גיבוש של מסקנות אפקטיביות בקהילות השקפה השונות.

מסלול ההשפעה של קהילות השקפה (כלי התועלות)

כלי התבוננות ותכנון מסלול ההשפעה של קהילת הלמידה לאור התועלות.

הצג עוד