יחידות לימוד מקוונות

"מישהו לרוץ איתו": תפיסה אימונית לליווי אישי | יחידת לימוד מקוונת

יחידה שמטרתה לבסס תפיסת ליווי וכלי ליווי המקדמים תהליכי למידה והתפתחות של מורות מובילות.
היחידה מציעה את התפיסה האימונית כעוגן להבניית תפקיד המלווה. חלקה הראשון של היחידה כולל תיאור ותרגול של התפיסה האימונית, ולמידת מודל ה-GROW כבסיס לתכנון תהליך ליווי שנתי ומפגש ליווי בודד. חלקה השני עוסק במיומנות של שאילת שאלות כאמצעי לקידום תהליך הליווי.

0
1863

"רוצים להתערב?": הרחבת רפרטואר ההתערבויות של מנחי השקפה | יחידת לימוד מקוונת

יחידה שמטרתה גיוון והעשרת אופני ההתערבות העומדים לרשות מנחי השקפה.
היחידה כוללת הסבר על סוגי התערבויות שונים, על מטרותיהם ועל השימושים שלהם. היא מזמנת למשתתפים אפשרות להרחיב את מגוון ההתערבויות שלהם ואת הבחירה המושכלת בהתערבויות מקדמות.

0
1621

מהתנגדות להזדמנות: התמודדות עם התנגדות בקבוצה | יחידת לימוד מקוונת

יחידה שמטרתה לשפר את היכולת של מנחי השקפה להתמודד עם התנגדויות העולות בקבוצה.
היחידה כוללת הסבר רחב על סוגי התנגדויות, מקורותיהם והגורמים להן, ומתווה להתמודדות המנחה עם התנגדויות. היא מזמנת למשתתפים אפשרות לתרגל זיהוי התנגדויות והבנת הגורמים להן, ולהתנסות בשימוש במתווה להתמודדות עם התנגדויות.

0
2253

מכל תלמידי השכלתי: ניתוח תוצרי תלמידים | יחידת לימוד מקוונת

יחידה שמטרתה לקדם שימוש בעבודות תלמידים כייצוגים המאפשרים התבוננות בתהליכי למידה.
היחידה כוללת הסבר על חשיבות השימוש בעבודות תלמידים כייצוג, תהליך מוצע לניתוח תוצרי תלמידים בקהילה ומסגרת ניתוח הכוללת מימדים ספציפיים להתבוננות בתוצרי תלמידים.

0
2344

טוב מראה עיניים: עבודה עם ייצוגים | יחידת לימוד מקוונת

יחידה מקוונת העוסקת בביסוס השימוש בייצוגים במהלך השקפה.
היחידה כוללת הגדרה של מושג הייצוג, הסבר אודות חשיבות השימוש בייצוגים ותיאור תהליך העבודה עמם, תוך דגש על הבחנה בין תיאור לפרשנות.

0
1882

1000 מילים: ניתוח צילומי שיעור | יחידת לימוד מקוונת

לפניכם יחידה מקוונת המדגימה את תהליך ניתוח צילומי שיעור. ביחידה תוכלו ללמוד כיצד להשתמש בצילומי שיעור כבסיס לדיון ולמידה במפגשי הקהילה. הלימוד במסגרתה נעשה באופן אישי ובצמד, ואנו ממליצים לדון בתוכן היחידה עם עמיתיכם במהלך השקפה.

0
1703

מנופים לשיפור הדיון בקהילות: התמודדות עם חסמי שיח | יחידת לימוד מקוונת

יחידה מקוונת העוסקת בהתמודדות עם חסמי שיח בקהילה.
ביחידה זו נציג ארבעה חסמי שיח אופייניים וסימנים שיכולים לעזור לזהות אותם, ונדון בדרכים להתמודד עמם.
אורך היחידה כשעה וחצי.

0
1376