עבודת דעת אותנטית- AIW

עבודת דעת אותנטית (להלן AIW) היא מסגרת פדגוגית המגדירה הוראה איכותית כהוראה הדורשת הבניית ידע הכרוכה בחקר מעמיק מבוסס ידע דיסציפלינרי והיוצרת עבור התלמיד ערך ממשי מעבר לבית הספר. היא גם כלי ללמידה בקהילות מורים, המבוסס על ניתוח משותף של ייצוגי הוראה – משימות מורים, עבודות תלמידים והוראה בכיתות.

התפיסה והכלים של עבודת דעת אותנטית פותחו ומיושמים במאות בתי ספר בארצות הברית. יישום AIW במהלך השקפה נעשה בתמיכת AIW Institute. בהמשך העמ' תוכלו למצוא חומרי רקע אודות המסגרת הפדגוגית וחומרי עזר לעבודה בקהילות.

AIW - שאלות ותשובות

האם AIW מתאים לכל בתי הספר?

AIW מגדירה מהי הוראה איכותית ומקדמת למידה מקצועית של מורים בקהילות מורים. AIW כוללת מסגרת מושגית וכלים מעשיים לחקר הפרקטיקה, בדגש על היבטים קוגניטיביים, והיא מיועדת לקדם חשיבה מסדר גבוה בקרב כלל התלמידים. מחקרים מראים שהוראה המבוססת על AIW משפרת את הישגיהם של תלמידים, לרבות תלמידים בעלי לקויות למידה, ללא תלות ברקע האקדמי או ברקע החברתי-כלכלי שלהם. לכן AIW עשויה להתאים לכל בית ספר המחויב לשיפור תהליכי הוראה-למידה בדגש על היבטים קוגניטיביים.

עבודת דעת אותנטית היא חשובה, אך האם התלמידים יעברו את הבגרות? יצליחו במיצ"ב?

העמקה באמות המידה של AIW מקדמת חשיבה מסדר גבוה אצל תלמידים, מעמיקה את הרלוונטיות של ההוראה עבורם ומעודדת אותם להתמודד עם שאלות מורכבות הדורשות העמקה. מחקרים שנעשו בארצות הברית ובאוסטרליה מעידים שהוראה התואמת את אמות המידה של AIW מובילה לשיפור הישגיהם של תלמידים במבחנים סטנדרטיים.

האם AIW משתלב בשיטות הוראה קיימות (למשל שיעור פרונטלי או למידה מבוססת חקר)?

בהחלט. AIW אינה שיטת הוראה המבקשת להחליף את העשייה הקיימת בבית הספר; זוהי מסגרת להתבוננות במלאכת ההוראה ללא תלות בפדגוגיה ספציפית כלשהי. היא מאפשרת למורים לחדד את ההוראה שלהם באופן שיעודד ויעמיק את למידת התלמידים. היא עשויה לשפר תהליכי הוראה-למידה במגוון רחב של יוזמות ושיטות הוראה הקיימות בבתי הספר.

במה שונה קהילת למידה המבוססת על AIW מקהילות למידה אחרות?

המסגרת הפדגוגית של AIW ממקדת את הלמידה בקהילה בשני היבטים: האחד, הגדרת אמות מידה ספציפיות שההוראה-למידה נבחנת ביחס אליהן. אמות המידה מסייעות למורים לשלב בלמידה שלהם רכיבים שיש בהם ערך ללמידת התלמידים. השני, מתן מתווה ברור למפגשי הקהילה, המבוסס על תהליך מובנה של ניתוח ושיפור משימות/מטלות שהמורה הכין, עבודות של תלמידים והוראה בכיתה. בכך היא מבטיחה מיקוד של השיח וקשר הדוק בינו לבין הנעשה בכיתה.

על הדירוג

כיצד מתנהל מפגש AIW?

בכל מפגש מביאה המורה המציגה ייצוג שהיא רוצה לשפר: משימה שהכינה, עבודה של תלמידים או קטע הוראה מצולם. כל אחד מחברי הקהילה מדרג באופן אישי את הייצוג לאור אמות המידה של AIW, ואז משוחחים כולם באופן מובנה על הדירוגים במטרה להעמיק את ההבנה ולשפר את הייצוג.

מדוע הכרחי לדרג? למה אי אפשר פשוט לשוחח על הייצוג?

הדירוג אינו מטרה בפני עצמה, אלא קרש קפיצה לדיון. הדירוג מאפשר לחבר בין אמות המידה לבין הייצוג באמצעות עדויות, מסייע למקד במהירות את השיחה במקומות שקיימים בהם חילוקי דעות, ומספק הזדמנות לכל המורים לקחת חלק בדיון.

האומנם מורים יכולים לתרום לדיון בייצוגים שאינם מתחום הדעת שלהם? האם לא עדיף לקיים את הדיונים בקבוצות דיסציפלינריות?

ידע מוקדם או בקיאות בדיסציפלינה אינם בהכרח יתרון. מורים מדיסציפלינות אחרות בוחנים את הייצוגים ללא הנחות מוקדמות ומסוגלים להעניק נקודת מבט רעננה על הייצוג וכן לשקף בצורה אותנטית את נקודת מבטו של התלמיד. מורים יכולים להיתרם בעבודתם מאופני העבודה והחשיבה של מורים מדיסציפלינות אחרות.

אם המורה המובילה היא המומחית לשיטה, למה לקיים את מלאכת הדירוג והדיון ולא להסתפק בהצגת הדברים כפי שהיא מבינה אותם?

הדירוג מאפשר לכל אחד מהמורים בקהילה לחדד לעצמו את הבנת אמות המידה ואת האופן שבו הן משתקפות בייצוגים השונים. הוא מסייע לקהילה לזהות אזורי חוסר הסכמה שכדאי ללבן ולקבוע סדרי עדיפויות לדיון. המורה המובילה היא חלק מהקהילה, ואף שיש לה ניסיון רב יותר בדירוג, היא לוקחת חלק בתהליך למידה מתמשך.

על בחירת ייצוגים לקהילה

האם חשוב להביא את הייצוגים רק למפגש עצמו, או שאפשר להביאם לפני המפגש?

אפשר לבחור בדרך זו או אחרת, אך בהחלט כדאי לשקול להעביר את החומרים עוד לפני מפגש הקהילה. עיון מוקדם בייצוג יחסוך זמן במפגש עצמו ויסייע בהכוונת הדיון.

איזו משימה כדאי להביא לדירוג בקהילה?

כדאי להביא משימה שעתידה להינתן שוב, משימה שביצועי התלמידים לגביה לא עמדו בציפיות המורה, או משימה שדורשת עיבוד נוסף. אין טעם להביא משימות שמלכתחילה מדורגות גבוה על פי אמות המידה, כי הערך המוסף של הדיון בהן יהיה מועט. גם לא כדאי להביא משימות שמלכתחילה לא נועדו לשקף את אמות המידה של עבודת דעת אותנטית (כגון משימות זכירה או הקניה).

אילו ביצועי תלמידים כדאי להביא לקהילה?

כדאי להביא ביצועי תלמידים ממטלה שמתוכננת להינתן שוב, או ממטלה שביצועי התלמידים בה לא עמדו בציפיות המורה.

איך לבחור את ביצועי התלמידים שיובאו לקהילה?

קיימות אפשרויות שונות לבחירת עבודות התלמידים. אפשר לבחור בכמה עבודות מייצגות, או להפך – בעבודות הטובות ביותר ו/או הגרועות ביותר. לחלופין, אפשר לבחור בעבודות מאתגרות להערכה, או בעבודות אחדות של אותו תלמיד. מנעד של עבודות התלמידים יחדד את תמונת הלמידה בכיתה ואת הקשר בין ההוראות שניתנו לתלמידים לבין הביצוע בפועל.

על יישום בבתי הספר

כיצד רצוי לגייס מורים לקהילת AIW?

ממולץ שחברי הקהילה יהיו מורים שמחויבים לשיפור ההוראה שלהם ומעוניינים להקדיש לכך את הזמן הצוותי. יש יתרון לצוות המורכב ממורים מתחומי דעת שעונים ומשכבות גיל שונות, מכיוון שאלה מבטיחים ריבוי נקודות מבט.

האם כדאי להחיל את AIW על כל בית הספר?

הניסיון מראה שיש ערך ביישום הדרגתי של AIW. בשלב הראשון רצוי שקהילה או שתיים יתנסו ב-AIW ואלה ישמשו בסיס להמשך ההרחבה וההטמעה בבית הספר בשנים הבאות.

כמה זמן כדאי להקדיש למפגש של AIW?

מפגש קהילה צריך לאפשר די זמן לדיון משמעותי בייצוג הנבחר. הזמן הדרוש משתנה מקהילה לקהילה ותלוי בעיקר במיומנות של חבריה בעבודת הדירוג ובהבנת אמות המידה. בכל מקרה, לא כדאי לתכנן מפגש שאורכו פחות משעה, וחשוב לקיים את הפגישות בקביעות.

מה לעשות עם הייצוגים והדירוגים בסיום הדיון?

המורה המובילה צריכה לשמור את הייצוגים, את הדירוגים ואת תיעוד ההצעות לשיפור שגובשו על ידי חברי הקהילה. "תיק העבודות" שייבנה במשך הזמן יאפשר לחברי הקהילה פרספקטיבה על השיפור שחל בעבודת ההוראה, בהתאם לאמות המידה.

חומרי רקע

כאן תוכלו למצוא חומרים כלליים על המסגרת הפדגוגית של AIW כמו גם על אמות המידה.

מבוא לעבודת דעת אותנטית

רקע כללי אודות המסגרת הפדגוגית של AIW והתאמתה למיומנויות המאה ה-21.

eye-white

כיצד הוראה מכוונת עבודת דעת אותנטית משפיעה על למידת התלמידים?

סיכום מקצת מתוך השדה המחקרי אודות פיתוח מקצועי הנתמך במסגרת הפדגוגית של AIW. המחקרים מראים יתרונות בהעלאת הישגי התלמידים, ללא תלות ברקע אקדמי או סוציו אקונמי.

eye-white

חוברת הדרכה לעבודת דעת אותנטית

חוברת המלווה את עבודת הקהילות. החוברת כוללת פירוט של אמות המידה ודגשים למתווה הדיון בקהילה.

eye-white

كراسة العمل الفكري الاصيل חוברת הדרכה לעבודת דעת אותנטית- בשפה הערבית

חוברת בשפה הערבית המלווה את עבודת הקהילות. החוברת כוללת פירוט של אמות המידה ודגשים למתווה הדיון בקהילה.

eye-white

חומרי עזר לעבודה בקהילות

כאן תוכלו למצוא את חוברת הדירוג וכלים נוספים להטמעת AIW בהכשרת מורים מובילים ובקהילות המורים.

מתווה דיון AIW
חוברת הדרכה לעבודת דעת אותנטית
חוברת הדרכה לעבודת דעת אותנטית- בשפה הערבית
הבניית ידע
ביטוי עשיר