השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית: תפסיקו להגיד מהמם

מאמר זה דן בתרומתם של קונפליקטים קוגניטיביים לקידום למידה והתפתחות מקצועית ומקנה כלים להובלת קונפליקטים פוריים כחלק מהשיח בקהילות השקפה.

0
173

הוראה: מורכבת מבפנים, פשוטה מבחוץ

מאמר זה מביא הטענות העיקריות העולות מן מאמרו של דייוויד לאבּארי ומונה את האופנים שבהם מנסה מהלך השקפה מנסה להתמודד עם אתגרי ההוראה.

0
124

שיפור הפרקטיקה באמצעות יישום מתמשך של מחזורי למידה

מאמר זה מביא הטענות העיקריות העולות מן מאמרו של דייוויד לאבּארי ומונה את האופנים שבהם מנסה מהלך השקפה מנסה להתמודד עם אתגרי ההוראה.

0
283

ייצוג הולם: על תפקידם של ייצוגים בלמידה מהפרקטיקה

מאמר זה מבאר כיצד השימוש בייצוג מתועד מקדם למידת חקר בקהילה, וממחיש את יתרונותיו באמצעות השוואה לשימוש בנרטיב אישי ובהתבסס על השיח בשתי קהילות מורים.

0
186

מגשרים בין תאוריה ופרקטיקה: מורים חוקרים בכיתותיהם

מאמר זה מבהיר את הערך שבעריכת מחקרי מורים באמצעות שלוש דוגמאות למחקרים כאלו. נוסף על כך, המאמר מזמין אותך לפעול באופן חקרני כדי לשפר את הוראת המורים.

0
126

להוביל, להיתמך ומה שביניהם

מאמר זה מסייע בהבנת קשר החניכה שבין מנחת המורים המובילים לבין המורה המובילה.

0
140

לקראת פרדיגמת למידה חדשה: מפת דרכים של קהילת מורים

למידת חקר בקהילה: במאמר זה אנו מציגים כיצד מורה מובילה אחת וקהילה אחת צעדו בדרך זו, מתוך כוונה שקהילות נוספות יוכלו ללמוד מניסיונן.

0
196

מנהיגות – לא למובילים בלבד

זוג החוקרים והיועצים הארגוניים ונגר-טריינר מצביעים על לא פחות מ-7 תחומי אחריות שיכולים להיות מוחזקים על ידי חברים שונים. ביחד יוצרים התחומים קהילת למידה אפקטיבית ותוססת.

0
157
הצג עוד