השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

שבע אסטרטגיות להובלה מיטבית של הפיתוח המקצועי בין מנהיגות בית ספרית ללמידת מורים

מאמר זה מסביר את הקשר שבין מנהיגות לבין למידה והתפתחות של מורים, כפי שהיא עולה בספרות המחקרית. המאמר גם ממחיש כיצד יכול מנהל בית הספר להוביל את הלמידה של מוריו באופן אפקטיבי ומדגים זאת בעזרת סיפוריהן של שתי מנהלות.

0
1689

המלצות מחקריות לבניית פיתוח מקצועי של מורים בבית הספר

מאמר שמטרתו לסייע למנהלים לבחור תוכניות פיתוח מקצועי אפקטיבות עבור בית-ספרם. המאמר סוקר תובנות מהמחקר המנסות לענות על השאלה: מהן אמות המידה הבסיסיות לפיתוח מקצועי אפקטיבי?

השקפה דרומית: סיכומים ותובנות מליווי ומחקר במחוז דרום

חוברת המאגדת מאמרים קצרים על מחקרים שנערכו על ידי הגוף המלווה של מחוז דרום, "המעבדה לחקר הפדגוגיה" באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב.

פיתוח ידע ומסקנות בקהילת למידה

מאמר העוסק בניסוח מסקנות טובות בקהילת למידה.
מסקנות הן רכיב חיוני עבור קהילות למידה. הן קושרות בין הלמידה בקהילה להוראה בכיתה. כשקהילה מצליחה
לנסח מסקנות כך שיהיו ברורות לכל חבריה ויגדירו דרכי פעולה המבוססות על הסברים הגיוניים, היא מממשת את
פוטנציאל הלמידה המשותפת.

השקפה מחקרית: תפסיקו להגיד מהמם

מאמר זה דן בתרומתם של קונפליקטים קוגניטיביים לקידום למידה והתפתחות מקצועית ומקנה כלים להובלת קונפליקטים פוריים כחלק מהשיח בקהילות השקפה.

0
3061

הוראה: מורכבת מבפנים, פשוטה מבחוץ

מאמר זה מביא הטענות העיקריות העולות מן מאמרו של דייוויד לאבּארי ומונה את האופנים שבהם מנסה מהלך השקפה מנסה להתמודד עם אתגרי ההוראה.

0
1984

שיפור הפרקטיקה באמצעות יישום מתמשך של מחזורי למידה

כיצד ניתן להסתייע במחזור הלמידה לשיפור הפרקטיקה? המחשה של שלבי מעגל הלמידה תוך התאמות ממאמרה של ג'ין מקניף על מחקר פעולה.

הצג עוד