השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

פיתוח ידע ומסקנות בקהילת למידה

מאמר העוסק בניסוח מסקנות טובות בקהילת למידה.
מסקנות הן רכיב חיוני עבור קהילות למידה. הן קושרות בין הלמידה בקהילה להוראה בכיתה. כשקהילה מצליחה
לנסח מסקנות כך שיהיו ברורות לכל חבריה ויגדירו דרכי פעולה המבוססות על הסברים הגיוניים, היא מממשת את
פוטנציאל הלמידה המשותפת.

השקפה מחקרית: תפסיקו להגיד מהמם

מאמר זה דן בתרומתם של קונפליקטים קוגניטיביים לקידום למידה והתפתחות מקצועית ומקנה כלים להובלת קונפליקטים פוריים כחלק מהשיח בקהילות השקפה.

0
1882

הוראה: מורכבת מבפנים, פשוטה מבחוץ

מאמר זה מביא הטענות העיקריות העולות מן מאמרו של דייוויד לאבּארי ומונה את האופנים שבהם מנסה מהלך השקפה מנסה להתמודד עם אתגרי ההוראה.

0
1364

שיפור הפרקטיקה באמצעות יישום מתמשך של מחזורי למידה

כיצד ניתן להסתייע במחזור הלמידה לשיפור הפרקטיקה? המחשה של שלבי מעגל הלמידה תוך התאמות ממאמרה של ג'ין מקניף על מחקר פעולה.

ייצוג הולם: על תפקידם של ייצוגים בלמידה מהפרקטיקה

מאמר זה מבאר כיצד השימוש בייצוג מתועד מקדם למידת חקר בקהילה, וממחיש את יתרונותיו באמצעות השוואה לשימוש בנרטיב אישי ובהתבסס על השיח בשתי קהילות מורים.

מגשרים בין תאוריה ופרקטיקה: מורים חוקרים בכיתותיהם

מאמר זה מבהיר את הערך שבעריכת מחקרי מורים באמצעות שלוש דוגמאות למחקרים כאלו. נוסף על כך, המאמר מזמין אותך לפעול באופן חקרני כדי לשפר את הוראת המורים.

להוביל, להיתמך ומה שביניהם

מאמר זה מסייע בהבנת קשר החניכה שבין מנחת המורים המובילים לבין המורה המובילה.

הצג עוד