סקירות

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מאת: דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מרים בן פרץ ופרופ׳ לי שולמן, על בסיס המלצות השולחן העגול בראשות ד״ר ניר מיכאלי. ריכזה וערכה: אורית סומר

 

המהלך החל את דרכו בשנת הלימודים תשע"ד כאשר שר החינוך, שי פירון, בשיתוף קרן יד הנדיב וקרן טראמפ מינו צוות חשיבה אשר התבקש להתמקד בסוגיית שיפור תהליכי הוראה ולמידה במערכת החינוך הישראלית באמצעות מורים רבי אומן (Master Teachers) . במסגרת "היזמה למחקר יישומי בחינוך" אשר פועלת באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הוקם צוות היגוי בראשות כלת פרס ישראל, פרופ' מרים בן פרץ מאוניברסיטת חיפה ופרופ' לי שולמן מאוניברסיטת סטנפורד, ושולחן עגול בראשות ד"ר ניר מיכאלי אשר הוליד במהלך אינטנסיבי מסמך מדיניות תחת הכותרת "מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך".

מסמך זה אומץ על ידי שר החינוך ומנכ"לית המשרד בראשית שנה"ל תשע"ה אשר הטילו על מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך לגבש תכנית מעשית ותקציבית ליישומו. במהלך שנה זו הפעיל מינהל עובדי הוראה מספר מעגלי מורים מובילים במחוזות נבחרים וכן צוותי תכנון.

תהליך התכנון בשנה זו הוליד את מיקודו של המהלך בדגם של "מורה מוביל מנחה" "ובמתכונת הבית ספרית" מתוך הדוח. כלומר, ההחלטה הייתה לטפח מורים מובילים כמנחים של קהילות מורים לומדות. קהילות המורים פועלות באופן שיגרתי בבתי הספר ועוסקות בסדר יום פדגוגי גנרי או דיסציפלינרי מכלל שלבי החינוך: יסודי, חט"ב או חט"ע.

בסוף שנה זו גובשה תכנית יישום ובקיץ 2015 נחתם מסמך הבנות בין משרד החינוך לקרן יד הנדיב אשר הוליד את מהלך היישום הארצי החל משנה"ל תשע"ו.

0
2251

סקירות

קהילות למידה מקצועיות למורים

מטרת הסקירה היא להציג מודלים שונים של קהילות למידה מקצועית למורים, בסקירה מתוארים הרקע להופעת קהילות אלו, הגדרת המונח "קהילה מקצועית למורים"…

0
1757

סקירות

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מהלך השקפה – מורים מובילים, מהיכן הכל התחיל? מרעיון למסמך הבנות שהוליד את מהלך היישום הארצי החל משנ"ל תשע"ו

0
2251