כלים

טכניקות להנחיית שיח בקבוצות ובצוותים

מאת: חלי ברק שטיין

המאמר של חלי ברק שטיין: טכניקות להנחיית שיח בקבוצות וצוותים, מתאר 23 סוגי התערבויות על מאפייניהן, חלקן מכוונות אל מול היחיד בקבוצה וחלקן אל מול הקבוצה כולה.

0
821