כלים

חוברת עקרונות וכלים להנחיית שיח פדגוגי בצוותי מורות

חוברת המציגה תפיסה מרכזית של מהלך השקפה, שפותחה במעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשיתוף עם מחוז מרכז, מכון ברנקו וייס ומכון אבני ראשה. על פי תפיסה זו, המהלך נועד בראש ובראשונה לקדם למידה מקצועית לא פורמלית של מורות בצוותים שלהן בתוך בית הספר, באמצעות שיח על למידה והוראה (שיח פדגוגי) בהובלת מורות מובילות, במטרה לשפר את ההוראה ואת הלמידה בבתי הספר. החוברת מציגה הסברים להנחות היסוד והעקרונות שמנחים תפיסה זו ומציעה כלים אחדים שיכולים לסייע בתכנון, בהכנת שיח פדגוגי בצוותי מורים ובהנחייתו, בטיפוח נורמות ואקלים מיטביים ובמעקב אחר תהליכים.

להורדת החוברת לחצו על כפתור "הורדה" בתחתית עמוד זה.

0
1875