כלים

ניתוח תוצרי תלמידים – טבלת מדדים והסבר

מאת: פותח על ידי: גל חירות, מו"פ השקפה; הילה טל, המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב; טל כרמי, מו"פ השקפה

תוצרי תלמידים יכולים לשמש ייצוג פורה לשיפור ההוראה. בשונה מייצוגים אחרים,
תוצרי תלמידים ממקדים את תשומת הלב בלמידה ולא בהוראה. ואף על פי שמורים
בוחנים תוצרי תלמידים באופן תדיר, לרוב הם משמשים לצורך הערכת הישגי התלמידים
בלבד. כאן אנו מציעים תהליך ובו שלושה שלבים, שבעזרתו יכולים מורים לא רק להעריך
את הישגי התלמידים, אלא גם להעלות השערות לגבי הידע וההבנה שלהם ולפתח דרכים
שיסייעו בקידומם.

למעבר לכלי המלא לחצו על התמונה

למעבר לכלי המלא – לחצו על התמונה

הכלי פותח על ידי: גל חירות, מו"פ השקפה; הילה טל, המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב; טל כרמי, מו"פ השקפה.
הכלי מבוסס על עקרונות "עבודת דעת אותנטית" (AIW) ועל הטקסונומיה של בלום, להרחבה ראו:

זוהר, ע'  (2013) "הטקסונומיה של בלום" בתוך ציונים זה לא הכל: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי. בני ברק: ספרית פועלים. ע"מ 75-80.

רמיאל, ח', לפסטין, א', פולברמכר, י', בן נתן, ש' וחירות ג' (2019) עבודת דעת אותנטית.

0
1612