המחוז החרדיהמחוז החרדי

המחוז החרדי

מהלך השקפה החל לפעול במחוז החרדי החל משנה זו (תשפ"ג), המהלך המחוזי יצא לדרך הדוקה של סמינר שצ'רסנסקי בית יעקב, מרכז פסג"ה אלעד והמחוז החרדי במשרד החינוך.

בימים אלה בונות מפקחת הפיתוח המקצועי הגב' נעמי שי, יחד עם המדריכה המחוזית של מהלך השקפה הגב' טובה נדלר, צוות הפסג"ה והסמינר את אבני הבניין הראשונות של המהלך. במהלך עשרות קהילות אשר מובלות ע"י מורות/ים מובילים/ות מכל רחבי הארץ. המובילים/ות מקבלים/ות הכשרה לתפקיד הנשענת על מיומנויות הנחיה, חקר פרקטיקה ובניית קהילה, והדרכה אישית-מקצועית בבתי הספר. בשנת תשפ"ב יתקיימו 3 הכשרות: אחת למורים מובילים (גברים) מכל רחבי הארץ שתועבר בזום והשתיים האחרות למורות מובילות שתועבר פנים אל פנים. ההכשרות וההדרכה הבית ספרית יועברו על ידי צוות המדריכים/ות המקצועיים/ות של מהלך השקפה מהמחוז ומסמינר בית יעקב. מטרתו של המהלך המחוזי היא לשפר את תהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר באמצעות למידה מפרקטיקות ההוראה תוך ביסוס הלמידה מעדויות ויצוגים מהכיתה.

כניסת מהלך השקפה למחוז החרדי הוא צעד חלוצי וחשוב בשיפור איכות ההוראה והלמידה בבתי הספר החרדיים ואין ספק שבזכות הצוות המקצועי, המהלך יעמיק שורשיו, יתרחב ויגיע לבתי ספר רבים נוספים בהמשך.