מחוז ירושליםמחוז ירושלים

מחוז ירושלים

מורה מוביל – לומד ומורה את הדרך
"היה כפי שהינך – חפש דרך בעצמך – הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב נא למה אתה מוכשר ואחר כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של הילדים"
יאנוש קורצ'אק

גם אחרי שנים רבות יכולים אנשים מבוגרים לתאר בדייקנות רבה מי היו המורים הטובים ביותר שלהם, שהשפיעו עליהם מאוד. הם גם יאמרו די בקלות אילו תכונות וכישורים הבחינו אותם מעמיתיהם.
מורים מובילים הינם "מורי דרך ", ולכן מקומם בבית הספר מרכזי לא רק עבור תלמידיהם לא גם עבור מורים אחרים. הם נחשבים על ידי עמיתיהם למומחי הוראה וזוכים להערכה רבה. הם מהווים מקור משמעותי ללמידה ולהיוועצות, והם הדמות המיטבית להנהגה ולחניכה של עמיתיהם בבית הספר – הדמות המיטבית להובלה של תהליכי פיתוח מקצועי של חבריהם המורים.

מהלך השקפה למורים מובילים במחוז ירושלים מתמקד באותם מורים מעוררי השראה ומובילי דרך השואלים את עצמם מי אני? ואיזה מורה אני כשאני במיטבי?

המהלך מתמקד בזיהוי ובשכלול הזהות המקצועית, האיכויות האישיותיות והכישרונות הפדגוגיים של המורים המובילים בבתי הספר של המחוז, כדי להכשירם להוביל קהילות פיתוח מקצועי למורים עמיתים בבתי הספר.

מהלך השקפה במחוז

מהלך השקפה למורים מובילים במחוז ירושלים פועל משנת תשע"ז בהובלת צוות הפיקוח, הפיתוח המקצועי וההדרכה של המחוז . המהלך משלב בין תכנים פדגוגיים ופסיכולוגיים הנוגעים לקידומה של זהות מקצועית, מודעת וחיובית בקרב מורים מובילים. המורים המובילים מפתחים במודל מניפתי זהות מקצועית חיובית בקרב קהילות הלמידה שהם מובילים. השיח בקהילות הלמידה ממוקד בפרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורים, ואלו משוכללות בתהליכי מחקר הכוללים צפייה בשיעורים, מחקרי פעולה ניתוח ייצוגים , סימולציות ופיתוח. באופן זה הולך ומתהווה בשדה מודל פסיכו-פדגוגי ייחודי ומעצים לפיתוח מקצועי של מורים.

הכשרת המורים המובילים פועלת בשני ערוצים מרכזיים: הכשרת המורה המובילה להובלה פדגוגית בתפקידה כמורה, והכשרתה למנהיגה ולמובילת קהילה. לשם כך משלב בתוכו המהלך במחוז ירושלים תחומי תוכן ופרקטיקות משדות התוכן של מנהיגות, זהות מקצועית חינוכית, הנעה, הגברת מוטיבציה והנחיית קבוצות, כלומר, סוגיות יסוד פדגוגיות ופסיכולוגיות.

בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים במסגרת המהלך כמאה מורים מובילים, והם מובילים קהילות למידה בית ספריות בארבע רשויות: מודיעין, מעלה אדומים מטה בנימין ובית שמש, בשיתוף מרכזי הפסג"ה. המורים המובילים משתתפים בקבוצת למידה של מורים מובילים מכמה בתי ספר ברשות, ומקבלים ליווי אישי ממנחים מטעם המחוז בוגרי המהלך שהוכשרו להנחיה ייחודית זו
הכשרת המורים המובילים נמשכת כארבע שנים , וכבר בשנה הראשונה הם מתחילים להוביל קהילות בית ספריות של מורים עמיתים העוסקות בקידום פרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורים. בשנים המתקדמות המורים ממשיכים לבנות ולחזק את קהילותיהם , להעמיק את השיח הפדגוגי המתקיים בהן ולהדק את הקשר שבין העשייה בתוך הקהילות לחזון בית הספר וליעדיו .
מנחי המורים המובילים הינם בוגרי ובוגרות המהלך בעלי ידע וניסיון שצברו במרוצת השנים שבהן הם עצמם הובילו קהילות בבית הספר .

מהלך השקפה במחוז מובל על ידי מפקחת המחוז עמליה לדרמן והמפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז לימור שנטמן, בשיתוף רכזת המהלך איה שנהר פריצקי. ביחד עם צוותי מרכזי הפסגה.

תפיסת מהלך השקפה במחוז ירושלים

הפיתוח המקצועי-פדגוגי של המורה כמורה מובילה נשען במהלך המוצע על שלושה יסודות:

  • תודעה: טיפוח זהות מקצועית מעוררת השראה, חיובית ומודעת לשדות המשמעות המרכיבים את זהותה של המורה (כמחנכת, כמומחית לתוכן, כמתכננת לימודים וכמומחית לתיווך פדגוגי).
  • הכרה בחוזקות: חיזוק המודעות של המורה המובילה לחוזקותיה ולאיכויותיה כמורה, והקניית מיומנויות למורה המובילה לזיהוי, להמשגה ולשכלול של חוזקותיה הפדגוגיות ושל אלו של עמיתיה המורים.
  • אוריינטציה מחקרית: הקניית מיומנויות של מחקר פעולה שמובילה המורה לצורך עיגון "חוכמת המעשה", המתבררת ומתבהרת בקהילות העמיתים, בתאוריה ובמחקר. המורה המובילה לומדת פרקטיקות פדגוגיות מיטביות שלה ושל עמיתיה ומשכללת אותן לכדי זוויות חדשות של יישום; מעודדת התנסות בפרקטיקות אלו, הערכה שלהן ולמידה שלהן בקהילות העמיתים; עם עמיתיה המורים מארגנת וממשיגה את הידע המצטבר לידי מודל פעולה; מפיצה את תוצרי המהלך לטובת קהילת המורים ברמת המחוז וברמת המהלך הכולל.

תובנותיהם של מורים בנוגע לחוזקותיהם ולמקורות ההצלחה שלהם כמורים משמשות מנוף ללמידת עמיתים מהצלחותיהם של עמיתיהם, ובסיס להתאגדות של קהילות עמיתים לומדות בעלות עניין משותף.

מיון, הכשרה וליווי מורים מובילים

מורים במחוז ירושלים שיש בהם תשוקה עמוקה לחוות שינוי אישי ופדגוגי מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה.
התהליך כולו נעשה בשיתוף ובהמלצה של מנהלי בתי הספר ושל צוותי מורים מובילים בו, מתוך הבנה שלצוות שיש בו שלושה מורים מובילים לפחות יש כוח להשפיע על בית הספר כולו ולהוביל בו שינוי משמעותי. מפגשי ההנחיה מתקיימים במרכזי הפסג"ה השונים וכן במסגרת ליווי אישי. מדריכים מהמחוז הם חלק מצוות ההנחיה של המהלך, בליווי של מנחים ממכללת לוינסקי וממרכז מיטיב.

הצטרפות למהלך השקפה

המעוניינים לצמוח לתפקידי הובלת פיתוח מקצועי תוך בית ספרי, להוביל קבוצות למידת עמיתים לפיתוח איכות ההוראה בבית ספרם ולהיות חלק משדרת מנהיגות צומחת של מורים מובילים במחוז ירושלים מוזמנים להגיש מועמדות להשתלב במהלך השקפה למורים מובילים במחוז ירושלים.
לקראת פתיחת ההרשמה למהלך השקפה מפיץ המחוז "קול קורא" המפרט הנחיות להצטרפות. מנהלי בתי ספר המעוניינים להצטרף למהלך מוזמנים למלא טופס הרשמה מקוון ולהמליץ על מורים מתאימים לתפקיד מורים מובילים. מורים אלה מתבקשים אף הם למלא טופס הגשת מועמדות מקוון.