מחוז ירושליםמחוז ירושלים

מחוז ירושלים

מורה מובילה – לומדת ומורה את הדרך

"היה כפי שהינך – חפש דרך בעצמך – הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב נא לְמָה אתה מוכשר ואחר כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של הילדים"

יאנוש קורצ'אק

גם אחרי שנים רבות יכולים אנשים מבוגרים לתאר בדייקנות רבה את המורות הטובות ביותר שהיו להם, אלה שהשפיעו עליהם מאוד. הם גם יאמרו די בקלות אילו תכונות וכישורים הבחינו אותן מעמיתותיהן.

מורות מובילות הן "מורות דרך", ולכן מקומן בבית הספר מרכזי לא רק עבור תלמידיהן, אלא גם עבור מורות אחרות. עמיתותיהן רואות בהן מומחיות הוראה, והן זוכות להערכה רבה. הן משמשות מקור משמעותי ללמידה ולהיוועצות, והן הדמות המיטבית להנהגה ולחניכה של עמיתותיהן בבית הספר – הדמות המיטבית להובלה של תהליכי פיתוח מקצועי של חברותיהן המורות.

מהלך "השקפה" במחוז ירושלים מתמקד באותן מורות מעוררות השראה ומובילות דרך השואלות את עצמן "מי אני?" "איזו מורה אני כשאני במיטבי?"

המהלך מתמקד בזיהוי ובשכלול הזהות המקצועית, האיכויות האישיותיות והכישרונות הפדגוגיים של המורות המובילות בבתי הספר של המחוז, כדי להכשירן להוביל קהילות פיתוח מקצועי למורות עמיתות בבתי הספר.

מהלך "השקפה" במחוז

מהלך "השקפה" במחוז ירושלים פועל כשש שנים, החל משנת תשע"ז, בהובלת צוות הפיקוח, הפיתוח המקצועי וצוות ההדרכה של המחוז. המהלך משלב תכנים פדגוגיים ופסיכולוגיים הנוגעים לקידומה של זהות מקצועית, מודעת וחיובית בקרב מורות מובילות.  המורות המובילות  מפתחות במודל מניפתי זהות מקצועית חיובית בקרב קהילות הלמידה שהן מובילות.

השיח בקהילות הלמידה ממוקד בפרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורות, ואלו משוכללות בתהליכי מחקר הכוללים צפייה בשיעורים, מחקרי פעולה, ניתוח ייצוגים, סימולציות ופיתוח ידע רלבנטי. באופן זה הולך ומתהווה בשדה מודל פסיכו-פדגוגי ייחודי ומעצים לפיתוח מקצועי של מורות.

הכשרת המורות המובילות פועלת בשני ערוצים מרכזיים: הכשרה להובלה פדגוגית בתפקידן כמורות, הכשרתן כמנהיגות וכמובילות קהילה. לשם כך המהלך במחוז ירושלים משלב בתוכו תחומי תוכן ופרקטיקות משדות התוכן של מנהיגות, זהות מקצועית חינוכית, הנעה, הגברת מוטיבציה והנחיית קבוצות. כל אלו כוללים סוגיות יסוד פדגוגיות ופסיכולוגיות.

בשנת הלימודים תשפ"ג פועלות במסגרת המהלך מורות מובילות שנבחרו על ידי מנהלי בתי הספר שלהן, שהאמינו ביכולתן לחולל שינויים בחדרי המורות. המורות המובילות לומדות בקהילות למידה בית-ספריות בארבע רשויות: מודיעין, גוש עציון, מטה בנימין ובית שמש, בשיתוף מרכזי הפסג"ה. הן מקבלות ליווי אישי ממנחות מטעם המחוז, בוגרות המהלך, שהוכשרו להנחיה ייחודית זו, והן בעלות ידע וניסיון שצברו במרוצת השנים שבהן הן עצמן הובילו קהילות בבית הספר.

הכשרת המורות המובילות נמשכת כארבע שנים, וכבר בשנה הראשונה הן מתחילות להוביל קהילות בית-ספריות של מורות עמיתות. קהילות אלה עוסקות בקידום פרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורות, בהתאם לחזון בית הספר וליעדיו. בשנים המתקדמות המורות ממשיכות לבנות ולחזק את קהילותיהן ולהעמיק את השיח הפדגוגי המתקיים בהן, תוך כדי יצירת שפה בית-ספרית התואמת את עקרונות המהלך.

מהלך השקפה במחוז מובל על ידי מפקחת המחוז עמליה לדרמן, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז לימור שנטמן ורכזת המהלך איה שנהר פריצקי, בשיתוף  עם  עם צוותי מרכזי הפסג"ה.

תפיסת מהלך "השקפה" במחוז ירושלים

הפיתוח המקצועי-פדגוגי של המורה כמורה מובילה מתבסס על שלושה יסודות:

  1. תודעה: טיפוח זהות מקצועית מעוררת השראה, חיובית ומודעת לשדות המשמעות המרכיבים את זהותה של המורה (כמחנכת, כמומחית לתוכן, כמתכננת לימודים וכמומחית לתיווך פדגוגי).
  2. הכרה בחוזקות: חיזוק המודעות של המורה המובילה לחוזקותיה ולאיכויותיה כמורה, והקניית מיומנויות שיאפשרו לה לזהות, להמשיג ולשכלל את חוזקותיה הפדגוגיות ואת אלה של עמיתותיה המורות.
  3. אוריינטציה מחקרית: הקניית מיומנויות של מחקר פעולה שמובילה המורה לצורך עיגון "חוכמת המעשה", המתבררת ומתבהרת בקהילות העמיתות, בתאוריה ובמחקר. המורה המובילה לומדת פרקטיקות פדגוגיות מיטביות שלה ושל עמיתותיה, ומשכללת אותן לכדי זוויות חדשות של יישום; מעודדת התנסות בפרקטיקות אלו, הערכה שלהן ולמידה שלהן בקהילות העמיתות; עם עמיתותיה המורות היא מארגנת וממשיגה את הידע המצטבר לידי מודל פעולה; מפיצה את תוצרי המהלך לטובת קהילת המורות – ברמת המחוז וברמת המהלך המחוזי  הכולל.

תובנותיהן של מורות בנוגע לחוזקותיהן ולמקורות ההצלחה שלהן כמורות משמשות מנוף ללמידת עמיתות, ובסיס להתאגדות של קהילות עמיתות לומדות בעלות עניין משותף.

מיון, הכשרה וליווי מורות מובילות

מנהלות החפצות בפיתוח מקצועי משמעותי ומעמיק בבית ספרן יזהו את המורות שהן בעלות תשוקה עמוקה  ללמידה  ורצון לחוות שינוי אישי ופדגוגי שיוטמע בכל חדר המורות.

התהליך כולו נעשה בשיתוף ובהמלצה של מנהלות בתי הספר ושל צוותי מורות מובילות בו, מתוך הבנה שלצוות שיש בו שלוש מורות מובילות לפחות יש כוח להשפיע על בית הספר כולו ולהוביל בו שינוי משמעותי.

מפגשי ההנחיה מתקיימים במרכזי הפסג"ה השונים, וכן במסגרת הליווי האישי או הקבוצתי בתוך בתי הספר.

קולות מהשטח, מה אומרות המורות המובילות של מחוז ירושלים?