מחוז צפוןמחוז צפון

מחוז צפון

"כשאתה מצליח לצעוד, הדרך מופיעה", אמר המשורר ג'לאל א-דין רומי.

מהלך "השקפה" מסמן דרך! דרך שבאמצעותה אנו שואפות להצמיח מנהיגות ביניים בבתי הספר, להעצים עובדות הוראה, להתוות מסלול של שיפור מתמיד לשכלול ההוראה באמצעות קהילות מורות החוקרות את הפרקטיקות שלהן.

מחוז צפון היה מחלוצי מהלך "השקפה", שהחל לפעול בשנת הלימודים תשע"ה עם קומץ קטן אך איכותי של מורות מובילות. כיום לוקחות חלק במהלך כ-250 גננות ומורות מובילות בכל רחבי המחוז, בכ-180 גנים ובתי ספר.

מהלך "השקפה" במחוז מבקש לחולל שינוי בדרכי ההוראה בבתי הספר באמצעות תפיסת החינוך למשמעות. תפיסה זאת משביחה תהליכי למידה והבנה בקרב צוותי חינוך ותלמידים באמצעות  שני מובנים של המושג "משמעות": משמעות להבנת העולם, ומשמעות כתכלית וטעם לחיים.

מאז שיצא לדרך, מהלך "השקפה" במחוז הצפון מתייחס אל בית הספר כולו כאל יחידת השינוי. כאשר בית הספר נתפס כך, מטרותיו ושאיפותיו של המהלך קשורות באופן הדוק לצורכי בית הספר, ומשום כך יש למנהלת בית הספר תפקיד מפתח במהלך. מתוך הבנה זו, מחוז צפון רואה במנהלות בתי הספר שותפות אמת בתהליך של שינוי ממשי להפיכתו של בית הספר לארגון לומד.

כאמור, מהלך "השקפה" משמש תשתית לאיתור, לצמיחה ולהתפתחות מקצועית של קהילות מורות פנים בית-ספריות "מלמטה למעלה": מורות מובילות שהנהלת בית הספר איתרה כבעלות  זהות חינוכית וחברתית מגובשת, אומניות בתחום הדיסציפלינרי והפדגוגי, ובעלות כישורי הנהגה והובלה.

מנהלות בתי הספר, בשיתוף חברות הקהילה, בוחרות את הנושאים המרכזיים שהקהילות תתמקדנה בהם: גיוון דרכי הוראה, למידה והערכה, למידה דיסצפלינרית, למידה עצמאית, אקלים כיתתי, קשר מורה-תלמיד ועוד. הלמידה בקהילות נעשית באמצעות חקר פרקטיקה ומחזור הלמידה.

את מהלך "השקפה" במחוז מובילה המפקחת סיגלית גדולטר. עימה מרכזת את המהלך המדריכה המחוזית טל שביט.

הכשרה וליווי

הפיתוח המקצועי הפנים בית-ספרי של מהלך "השקפה" שם דגש על שלוש מטרות מרכזיות:

  1. התמקצעות מורות מובילות בהובלת מחזורי למידה ברוח החינוך למשמעות המבוססים על עדויות מהפרקטיקה, לשיפור מתמיד של תהליכי ההוראה והלמידה
  2. רכישת מיומנויות הנחיה, להובלת פיתוח מקצועי של צוותי מורות-עמיתות המובילות קהילה חוקרת
  3. גיבוש תפיסה מקצועית של מורה מובילה

מסגרת ההכשרה של המורות המובילות מורכבת ממפגשי הכשרה קבוצתיים בהיקף של 30 שעות, ומעשרה מפגשים של ליווי אישי.

מפגשי הכשרה קבוצתיים

מפגשי ההכשרה הקבוצתיים עוסקים בהקמת קהילת מורות החוקרות את הפרקטיקות שלהן,  באמצעות מחזור הלמידה ברוח תפיסת החינוך למשמעות. מדובר במודל ייחודי של מחוז צפון, שנבנה בשיתוף פעולה עם מכללת בית ברל על פי אותם העקרונות של מחזור הלמידה של מהלך "השקפה", ועוסק באופן ספירלי ברכיבים אלה:

  1. שיח תכליות: לשם מה? מה הכי חשוב שנבין? מה הכי חשוב לעשות בעקבות זאת?
  2. ניסוח סוגיה: זיהוי הפער בין התכלית הרצויה לבין המצוי.
  3. למידת האתגר/הסוגיה לאור חקר הפרקטיקה והתאוריה: ניסוח הגורמים לפער, וניסוח תובנות ומהלכים פדגוגיים המשתמעים מהם.
  4. התנסות במהלך הפדגוגי: בחירה וניתוח של ייצוגים עשירים
  5. משוב מחולל הבנה ותובנות רפלקסיביות תכנון מחדש

מפגשי הכשרה אישיים

מפגשי הליווי האישיים מקנים מעטפת הוליסטית ייחודית אישית למורה המובילה בהקשר הבית-ספרי. מפגשים אלו תורמים להתפתחותה האישית והמקצועית בהובלת קבוצות, בהיבטים דוגמת תפיסת תפקיד המובילה, ובמיומנויות הנחיה דוגמת שאילת שאלות, התמודדות עם חסמי שיח והתנגדויות בקבוצה.

צוות ההדרכה המחוזי

מחוז צפון מחויב להצלחת המהלך, ועל כן מעמיד מערך הדרכה מקצועי ומיומן להכשרה ולהנחיה אישית של כל מורה מובילה. לאחר תהליך מיון ארוך וקפדני נבחרו מנחות מסורות ומקצועיות, רובן בוגרות מהלך "השקפה". מנחות המהלך אף הן לומדות ומתפתחות לאורך כל השנה כקהילת מנחות חוקרות, באמצעות עבודה אישית אימונית על פי תפיסת החינוך למשמעות, וכלים בחקר פרקטיקה דוגמת סימולציות ועבודה עם ייצוגים.

עם התקדמות מהלך "השקפה" במחוז אנו עדות להשפעתו על רובדי עשייה נוספים במחוז: סגניות המנהלות ב-19 מרכזי הפסג"ה הפועלים בו הן שותפות מרכזיות ביצירת המסגרת הארגונית הפדגוגית להובלת המהלך. ההחלטה לשתף את מרכזי הפסג"ה מבוססת על גישה לוקאלית, המבטיחה קשר הדוק עם הרשויות והרחבה של השותפויות עם המנהיגות החינוכית היישובית.

במרוצת הזמן התחולל שינוי תרבותי בתפיסת הלמידה במחוז כולו. מהלך "השקפה" מצמיח מנהיגות ביניים בבתי הספר, ובה בעת מצמיח מנהיגות המובילה את המהלך עצמו.

זו השנה הרביעית ששדרת הפיקוח של המחוז לומדת בקהילות. 22 מפקחות ובעלות תפקידים במחוז מובילות ב-CO קהילות המקדמות מטרות ויעדים מחוזיים. בתהליך מקביל, כל אחת ממובילות הקהילות משתתפת בתהליך למידה ומתנסה בהובלת קהילה. לצד המטרות המחוזיות שמקדמות הקהילות, הובלת הקהילות הפכה למטרה בפני עצמה.

מדי שנה, בתום התהליך נשאלות המשתתפות אם ימליצו למחוזות אחרים ללמוד כך? התשובה לכך היא תמיד חיובית.