מחוז צפוןמחוז צפון

מחוז צפון

מהלך השקפה – מורים מובילים התחל לפעול במחוז הצפון בשנת הלימודים תשע"ה עם קומץ קטן אך איכותי של מורים מובילים. במהלך השנים הצטרפו מורים בעלי חזון ובעלי שאיפה להשפיע על העשייה הפדגוגית בבית ספרם. מורים אלה מקיימים דיאלוג מתמיד עם עמיתיהם המורים שבקהילת הלמידה והנהלת בית הספר.
מהלך השקפה – מורים מובילים משמש תשתית לאיתור, להצמחה ולפיתוח מקצועי של מורים המזוהים על ידי הנהלת בתי הספר כבעלי זהות חינוכית וחברתית מגובשת, אמנים בתחום הדיסציפלינרי והפדגוגי ובעלי כישורי הנהגה והובלה. בכוחם של מורים אלה להנהיג קהילות מקצועיות לומדות של מורים עמיתים העוסקים תדיר ב"חקר בינת המעשה", במטרה לקדם את בתי הספר לעבר חדשנות ומצוינות בתחומים פדגוגיים.
לשם קידום מטרה חשובה זו חבר המחוז למרכז קשת במכללה האקדמית בית ברל. עם הזמן הפכנו לצוות עבודה משותף ושקדנו על גיבוש תפיסה מחוזית ועל תכנון דרכי פעולה המושתתות על תפיסת ה"חינוך למשמעות" – משמעות כהבנת העולם ומשמעות כתכלית וטעם לחיים. העבודה המשותפת מאפשרת לשדה החינוכי לבסס את המהלך על מחקר עדכני ועל התבוננות רפלקטיבית בעשייה באמצעות ליווי של הערכה מעצבת. ממצאי ההערכה מחדדים מצד אחד את מוקדי ההצלחה, ומן הצד השני משקפים את ההיבטים הטעונים שיפור.

שותפינו בצוות המכללה לחשיבה, לתכנון ולהטמעה הם:
ד"ר אורית בר – ראשת מרכז קשת, המכללה האקדמית בית ברל.
ד"ר אמנון כרמון – יועץ אקדמי, המכללה האקדמית בית ברל.
ד"ר גלעדה אבישר – חוקרת, המכללה האקדמית בית ברל.

תפיסת מהלך השקפה במחוז צפון

המודל שנבחר במחוז הצפון נסמך על הרעיון כי מורים מובילים, כחלק ממנהיגות הביניים של בית הספר, מנהיגים תהליכים משמעותיים בתחומי ההוראה, הלמידה וההערכה. ההובלה נעשית מתוך דיאלוג מתמיד עם הנהלת בית הספר על פי מתודולוגיית השינוי המושתתת על מיזוג גישת bottom up וגישת top down.
אחד האתגרים שלנו במהלך הוא קידום שיח פדגוגי המושתת על תפיסת החינוך למשמעות. שיח זה יסייע בהטמעת התפיסה ויוביל לביטוי מעשי בשדה ההוראה.
תפיסת החינוך למשמעות מוטמעת בתהליכי הפיתוח המקצועי של כל הגורמים השותפים, ובהם המורים המובילים והמורים בקהילות הלמידה. השאיפה היא להרחיב את מעגלי ההשפעה אל כלל המורים בצוות בית הספר.
כדי לחולל את השינוי המיוחל ולהשפיע לאורך זמן אנו נוקטים גישה המציבה דפוסי פעולה שיוצרים תנאים להצלחה על פני שלושה מעגלים: המורה המוביל, הארגון הבית ספרי וההקשר המחוזי.

דפוסי הפעולה מבוססים אף הם על שלושה עקרונות מנחים:

  • הכשרה טרום תפקיד למורים המובילים ולמנחים את קבוצות הלמידה.
  • יצירת מעטפת תמיכה במורה המוביל הן ברמה הקבוצתית והן ברמה האישית באמצעות הדרכה אישית לכל מורה בשנה השנייה והשלישית לעבודתו.
  • גישה פרקטָלית, שהערכים המכוננים של החינוך למשמעות באים בה לידי ביטוי בכל הרמות והתהליכים של המהלך, קרי בקורסי המנחים והמורים המובילים, בתהליכי ההנחיה, במפגשי המורים המובילים עם צוות המורים ובאינטראקציות של המורים והתלמידים בכיתה.

תהליכי ההכשרה ומעטפת התמיכה עם הכניסה לתפקיד

עם הצטרפותם של המועמדים למהלך השקפה הם משתתפים בשנת הכשרה טרום-תפקיד. בשנה זו נחשפים המורים לתפיסה הרעיונית והמושגית של המהלך ורוכשים את המיומנויות והכישורים הדרושים להובלה ולהנחיה של קהילת מורים בית ספרית.
בשנה השנייה והשלישית בתפקיד, ולצד ההקמה וההנחיה של הקהילה הבית ספרית, המורים מקבלים מעטפת תמיכה בשתי מסגרות: במסגרת קבוצות עמיתים המתקיימות במרכזי הפסג"ה השונים ברחבי המחוז בהיקף 60 שעות, ובמסגרת הדרכה אישית הנותנת מענה לצרכים מקומיים העולים מעבודת המורה המוביל בשדה החינוכי.
תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים המובילים נמשכים כל עוד הם ממלאים את התפקיד.

מטרות מהלך השקפה במחוז צפון

  • השבחת איכות תהליכי ההוראה, הלמידה והערכה בבתי הספר.
  • שיפור בתפקודי הלומדים ובהישגיהם.
  • יצירת מנהיגות פנים בית ספרית של מורים מובילים ומומחים בתחום הפדגוגי והארגוני.
  • יצירת תרבות של שיתוף בידע פרקטי, פיתוח ידע פדגוגי והפצתו בקרב בתי ספר ובעלי עניין.
  • קידום שותפויות עם בעלי העניין בבית הספר, בקהילה ובמעגלים נוספים שיאותרו כרלוונטיים למהלך השקפה.

הצטרפות למהלך השקפה

לקראת פתיחת ההרשמה למהלך השקפה מפיץ המחוז "קול קורא" המפרט הנחיות להצטרפות. מנהלי בתי ספר המעוניינים להצטרף למהלך מוזמנים למלא טופס הרשמה מקוון ולהמליץ על מורים מתאימים לתפקיד מורים מובילים. מורים אלה מתבקשים אף הם למלא טופס הגשת מועמדות מקוון.
תהליכי המיון והגיוס נעשים באחריות המחוז.