מחוז ת"אמחוז ת"א

מחוז תל אביב

מהלך השקפה – מורות מובילות פועל במחוז תל-אביב משנת תשע"ו. המהלך מבטא שינוי פרדיגמטי בפיתוח המקצועי של מורים ומורות, ומשמש מנוף משמעותי לשיפור ההוראה. בשנת תשפ"ג פועלות במחוז 178 מורות מובילות, בכ-150 בתי ספר. המורות הללו מקבלות הנחיה קבוצתית וליווי אישי ממנחות מטעם המחוז, שרובן היו מורות מובילות והפכו למנחות במהלך. את מהלך השקפה במחוז מובילות ד"ר שירלי עצמון, מפקחת הפיתוח המקצועי, רכזת מחוזית, מנהלות הפסגות, רפרנטיות ומנחות בכל פסג"ה.

תפיסת מהלך השקפה במחוז תל אביב

מהלך השקפה במחוז תל-אביב מקדם פיתוח מקצועי של מורות באמצעות קהילות למידה בית-ספריות העוסקות בחקר הפרקטיקה לאור מגוון של מתודולוגיות, ומונחות על ידי מורות מובילות שנבחרו למהלך.

תפיסת המהלך מתוארת כמשולש שצלעותיו הן (1) סטרוקטורות; (2) "האני המוביל"; (3) שפה פדגוגית-חינוכית.

הסטרוקטורות – הסדירויות והמבנים הארגוניים המאפשרים את פעילות המורות המובילות, ונוצרים בעקבות פעילותן. הם כוללים זמנים למפגשי קהילות למידה בתוך בתי הספר, ומפגשים של אשכולות של מורות מובילות במרכזי הפסגה.

"האני המוביל" – פיתוח המסוגלות של המורות המובילות להנחות קהילות של מורות עמיתות ולנהל תהליך למידה חקרני.

השפה הפדגוגית-חינוכית – עקרונות פדגוגיים להוראה, המשמשים הן רשת מושגית הן עקרונות פעולה.

את המהלך במחוז מובילים שבעה מרכזי פסג"ה ותוכנית עלמא – א' תחילה. הובלת הפסג"ות מבטאת שיתוף פעולה הדוק בין המחוז לרשויות, ומבטיחה שהמהלך יצמח באופן אורגני, בזיקה הדוקה לתפיסות חינוכיות עירוניות, ותוך כדי שליטה מלאה של המובילות בכל רשות ומרכז פסג"ה.

מחוז תל-אביב שואף לעשות את העבודה בקהילות ואת חקר הפרקטיקה לתרבות למידה ועבודה של כלל הצוות החינוכי, ולהפוך בתי ספר לבתי ספר לומדים בקהילות:

  • הקהילות משמשות מקום בטוח למורות לשתף ולחקור את עבודתן.
  • הקהילות מסייעות למנהלות ביצירת שפה פדגוגית בית-ספרית משותפת, ובקידום תהליכים פדגוגיים בית-ספריים.
  • הקהילות מחזקות את תחושת השייכות והמשמעות של המורות בעבודתן, ומאפשרות קידום ופיתוח אישי.
  • המורות בקהילות מקבלות כלים לחקר פרקטיקות ההוראה, להובלה ולפיתוח תהליכי שינוי בבית הספר.

הכשרה וליווי 

המורות המובילות במהלך השקפה משתתפות בתהליך הנחיה וליווי בהובלה של הרפרנטיות והמנחות בכל פסג"ה. ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:

  1. מפגשי אשכול: המפגשים מתקיימים במרכזי פסג"ה בתדירות של אחת לשבועיים. המפגשים מוקדשים ללימוד תפיסת המהלך, לפיתוח מיומנויות ההנחיה וההובלה של המורות המובילות, וללימוד פרקטיקות חקר בקהילות.
  2. הנחיה אישית למובילות: ההנחיה האישית מתקיימת בבתי הספר, תומכת במורות המובילות בהקמה ובהובלה של הקהילות, ובשילוב פעילותן במארג הבית-ספרי.
  3. אירוע למידה מחוזי: האירוע מתקיים פעם בשנה, ולוקחים בו חלק כלל המורים המובילים ושותפי המהלך.

שלוש המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורות המובילות את הידע, הכלים והתמיכה הנדרשים להובלת הקהילה הבית-ספרית.

צוות ההדרכה המחוזי

חלק מן הרפרנטיות ומנחות המהלך בפסגות הן בוגרות המהלך בעצמן. כל מנחה משתלמת וממשיכה לקבל כלים וליווי בעבודתה כמנחה, וכמדריכת מורות מובילות בבתי הספר.
חברות צוות ההנחיה מתמקצעות ומובילות תהליכים לפיתוח תוכניות ההכשרה, להרחבת המהלך ולהתאמתו לשינויים בשטח.

הרשמה למהלך

אנו רואות במנהלות הבוחרות לקחת חלק במהלך שותפות המעורבות בהובלת התהליך בבית הספר, במפגשים הסדירים עם המורות המובילות בבית הספר ועם צוות ההנחיה ומנהלות הפסג"ה. עם זאת, המנהלות נדרשות לאפשר לקהילות מידה של אוטונומיה וחופש פעולה לעסוק בנושאים העולים כצורך מהשטח.

המנהלות ממליצות על המורות המובילות ושותפות בבחירתן.

עם פתיחת מערכת הגפ"ן במהלך חודש מאי יכולות המנהלות לבחור בקהילות "השקפה" כחלק מסל ה"מנהיגות".

בית ספר יכול להצטרף למהלך אם פועלות בו שתי קהילות לפחות.