מחוז ת"אמחוז ת"א

מחוז תל אביב

מהלך השקפה – מורים מובילים הפועל במחוז תל אביב משנת תשע"ו מבטא שינוי פרדיגמטי בפיתוח המקצועי של מורים ומנוף משמעותי לשיפור ההוראה. בשנת הלימודים תשע"ט פועלים במסגרת המהלך 190 מורים מובילים, המנחים קהילות למידה בית ספריות בכ-90 בתי ספר. המורים המובילים מקבלים הנחיה קבוצתית וליווי אישי של מנחים מטעם המחוז ומטעם הגופים המקצועיים המלווים – מכון ברנקו וייס בהובלת שרית חיימוביץ' והמכון לחינוך הדמוקרטי (המלווה את המהלך במרכז פסג"ה חולון) בהובלת מרב ברקת. את מהלך השקפה במחוז מובילים ד"ר שירלי עצמון, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, יניב גת, רכז המהלך, מנהלות מרכזי הפסג"ה והרפרנטים.

תפיסת מהלך השקפה במחוז תל אביב

מהלך השקפה במחוז תל אביב מקדם פיתוח מקצועי של מורים באמצעות קהילות למידה בית ספריות העוסקות בחקר הפרקטיקה על פי מגוון של מתודולוגיות ומונחות על ידי מורים מובילים שנבחרים למהלך. תפיסת המהלך מתוארת כמשולש. צלעותיו הן: סטרוקטורות, "האני המוביל" ושפה פדגוגית-חינוכית.
הסטרוקטורות – הסדירויות והמבנים הארגוניים המאפשרים את פעילות המורים המובילים והנוצרים בעקבות פעילותם. אלה כוללים זמנים למפגשי קהילות למידה בתוך בתי הספר ומפגשים של אשכולות מורים מובילים במרכזי הפסגה.

"האני המוביל"– פיתוח המסוגלות של המורים המובילים לשמש מנחי קהילות של מורים עמיתים ולנהל תהליך למידה חקרני.

השפה הפדגוגית-חינוכית – עקרונות פדגוגיים להוראה, המשמשים הן כרשת מושגית הן כעקרונות פעולה. את המהלך במחוז מובילים שבעה מרכזי פסג"ה. הובלת הפסג"ות מבטאת שיתוף פעולה הדוק בין המחוז לרשויות ומבטיחה שהמהלך יצמח באופן אורגני, בזיקה הדוקה לתפיסות חינוכיות עירוניות ותוך כדי שליטה מלאה של המובילים בכל רשות ומרכז פסג"ה.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליך הנחיה וליווי בהובלה משותפת של רפרנטים בפסג"ות ושל מנחים מטעם מכון ברנקו וייס והמכון לחינוך דמוקרטי. ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:

  • מפגשי אשכול המתקיימים במרכזי פסג"ה בתדירות של אחת לשבועיים (סה"כ 60 שעות). המפגשים מוקדשים ללימוד תפיסת המהלך, לפיתוח מיומנויות ההנחיה וההובלה של המורים המובילים וללימוד פרקטיקות חקר בקהילות.
  • הנחיה אישית המתקיימת בבתי הספר, התומכת במורים המובילים בהקמה ובהובלה של הקהילות ובשילוב פעילותן במארג הבית ספרי – אחת לשלושה שבועות.
  • ימי למידה מחוזיים לכלל המורים המובילים ולשותפי המהלך. המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורים המובילים את הידע, הכלים והתמיכה הנדרשים להובלת הקהילה הבית ספרית.

נושאי ההכשרה והליווי

  • היכרות עם תפיסת החשיבה המצמיחה (growth mindset); היכרות עם שלבים של מחקר פעולה; היכרות עם כלי תצפית מחקר ומשוב; תפיסה של קהילה לומדת; הבניית דגם למידה חקרנית לשם בחינה של היבטי דעת בהוראה, בחינה של תוצר שיפור ראוי, היכרות עם עקרונות ההוראה המיטבית.
  • מיומנויות – ניתוח והגדרת בעיה, למידה שיתופית מבוססת נתונים, תכנון ניסוי, המשגה והפצה של ידע, ליווי תהליך של קהילה חוקרת, לומדת ומפתחת, התבוננות בשיעור והמשגת התהליכים, ניהול למידה בציר זמן שנתי.
  • הרגלים – ליווי עמיתים והנעה ללא סמכות, חקר פרקטיקה, הקשבה, תיעוד, חשיבה רפלקטיבית, בניית סדירויות.

הצטרפות למהלך השקפה – מחוז תל אביב

מורים שיש בהם יכולות ושאיפות להוביל שינויים פדגוגיים בבתי הספר מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה. תהליך האיתור כולל "קול קורא" שהמחוז מפרסם, הרשמה בטופס מקוון במערכת הרישום הארצית, המלצת מנהלת והשתתפות בסדנת בחירה במרכזי הפסג"ה.
המורים המצטרפים למהלך מחויבים ללמידה בקורס תלת-שנתי במרכזי הפסג"ה ולשמש כמובילי קהילות במשך שלוש שנים לפחות.