מחוז ת"אמחוז ת"א

מחוז תל אביב

מהלך השקפה – מורים/ות מובילים/ות הפועל במחוז תל אביב משנת תשע"ו מבטא שינוי פרדיגמטי בפיתוח המקצועי של מורים ומורות, ומנוף משמעותי לשיפור ההוראה. בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים במסגרת המהלך כ- 165 מורים מובילים, המנחים קהילות למידה בית ספריות בכ-105 בתי ספר.
המורים המובילים מקבלים הנחיה קבוצתית וליווי אישי של מנחים מטעם המחוז, חלקם הגדול היו מורים/ות מובילים/ות והפכו למנחים/ות במהלך . את מהלך השקפה במחוז מובילים ד"ר שירלי עצמון, מפקחת הפיתוח המקצועי, רכזת מחוזית, מנהלות הפסגות, רפרנטיות ומנחות בכל פסג"ה.

תפיסת מהלך השקפה במחוז תל אביב

מהלך השקפה במחוז תל אביב מקדם פיתוח מקצועי של מורים/ות באמצעות קהילות למידה בית ספריות העוסקות בחקר הפרקטיקה על פי מגוון של מתודולוגיות ומונחות על ידי מורים/ות מובילים/ות שנבחרים למהלך. תפיסת המהלך מתוארת כמשולש. צלעותיו הן: סטרוקטורות, "האני המוביל" ושפה פדגוגית-חינוכית.
הסטרוקטורות – הסדירויות והמבנים הארגוניים המאפשרים את פעילות המורים/ות המובילים/ות והנוצרים בעקבות פעילותם. אלה כוללים זמנים למפגשי קהילות למידה בתוך בתי הספר ומפגשים של אשכולות מורים/ות מובילים/ות במרכזי הפסגה.
"האני המוביל"– פיתוח המסוגלות של המורים/ות המובילים/ות לשמש מנחי קהילות של מורים עמיתים ולנהל תהליך למידה חקרני.
השפה הפדגוגית-חינוכית – עקרונות פדגוגיים להוראה, המשמשים הן כרשת מושגית והן כעקרונות פעולה. את המהלך במחוז מובילים שבעה מרכזי פסג"ה ותכנית עלמא- א' תחילה. הובלת הפסג"ות מבטאת שיתוף פעולה הדוק בין המחוז לרשויות ומבטיחה שהמהלך יצמח באופן אורגני, בזיקה הדוקה לתפיסות חינוכיות עירוניות ותוך כדי שליטה מלאה של המובילים/ות בכל רשות ומרכז פסג"ה.

מחוז תל אביב שואף להפוך את העבודה בקהילות וחקר הפרקטיקה לתרבות למידה ועבודה של כלל הצוות החינוכי ולהפוך בתי ספר לבתי ספר לומדים בקהילות:

  • הקהילות משמשות מקום בטוח למורים/ות לשתף ולחקור את עבודתם.
  • הקהילות מסייעות למנהלים/ות ביצירת שפה פדגוגית בית ספרית משותפת, וקידום תהליכים פדגוגיים בית ספריים.
  • הקהילות מחזקות את תחושת השייכות והמשמעות של המורים/ות בעבודתם, ומאפשרות קידום ופיתוח אישי.
  • מורים בקהילות מקבלים כלים לחקר פרקטיקות ההוראה, להובלה ולפיתוח תהליכי שינוי בבית הספר.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליך הנחיה וליווי בהובלה של הרפרנטיות והמנחות בכל פסג"ה. ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:

  • מפגשי אשכול המתקיימים במרכזי פסג"ה בתדירות של אחת לשבועיים (סה"כ 60 שעות בשנה א', 30 שעות בהמשך). המפגשים מוקדשים ללימוד תפיסת המהלך, לפיתוח מיומנויות ההנחיה וההובלה של המורים/ות המובילים/ות וללימוד פרקטיקות חקר בקהילות.
  • הנחיה אישית למובילים/ות המתקיימת בבתי הספר, תומכת במורים המובילים בהקמה ובהובלה של הקהילות ובשילוב פעילותן במארג הבית ספרי.
  • מתקיימים פעמיים בשנה ימי למידה מחוזיים לכלל המורים המובילים ושותפי המהלך. המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורים המובילים את הידע, הכלים והתמיכה הנדרשים להובלת הקהילה הבית ספרית.


מנהלים ומנהלות בתי הספר

אנו רואים במנהלים ובמנהלות הבוחרים לקחת חלק במהלך שותפים ומעורבים בהובלת התהליך בבית הספר, ובמפגשים סדירים עם המורים והמורות המובילים בבית הספר ועם צוות ההנחיה ומנהלות הפסג"ה. יחד עם זאת נדרשים המנהלים והמנהלות לאפשר מידה של אוטונומיה וחופש פעולה לקהילות לעסוק בנושאים שהם צורך מהשטח.
המנהלים והמנהלות ממליצים ושותפים בבחירת המורים/ות המובילים/ות.
במהלך חודש מאי יוצא קול קורא מטעם הפסגות למנהלי בתי הספר ונערכים מפגשי הסברה על המהלך.
מורים/ות אשר המנהל/ת ממליץ עליהם כמורים/ות מובלים/ות יעברו ועדת קבלה ומיון.
בית ספר יכול להצטרף למהלך אם פועלות בו שתי קהילות לפחות.