המינהל לחינוך התיישבותיהמינהל לחינוך התיישבותי

המינהל לחינוך התיישבותי

מהלך השקפה למורים מובילים במחוז ההתיישבותי פועל משנת תשע"ח בהובלת צוות הפיקוח, הפיתוח המקצועי וההדרכה של המחוז, ובליווי אקדמי של מכללת לוינסקי לחינוך ומרכז מיטיב מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. המהלך משלב בין עקרונות פדגוגיים והיבטים פסיכולוגיים המקדמים זהות מקצועית מודעת וחיובית בקרב מורים מובילים.
המורים המובילים מובילים קהילות למידה שהשיח בהן ממוקד בפרקטיקות פדגוגיות מיטביות של המורים. את הפרקטיקות הללו משכללים בתהליכי מחקר, התנסות ופיתוח. כך הולך ומתהווה בשדה מודל פסיכו-פדגוגי ייחודי ומעצים לפיתוח מקצועי של מורים.
בשנת הלימודים תשע"ט פועלים במסגרת המהלך כ-80 מורים מובילים מ-27 בתי ספר הפרוסים לאורכה של ישראל, מבית הספר שִקמה שבעוטף עזה בדרום ועד לבית הספר האופק שליד נהריה בצפון.
למחוז ההתיישבותי כמה מאפיינים ייחודיים:

 1. הוא כולל בתי ספר אזוריים ופנימיות.
 2. הוא כולל חטיבות ביניים וחטיבות עליונות בלבד – ללא בתי ספר יסודיים.
 3. הוא פרוס לאורכה ולרוחבה של הארץ, ללא מיקוד גאוגרפי.

מאפיינים אלה מחייבים מודלים מותאמים של הפעלת המהלך, בהתבסס על תחימת אזורים גאוגרפיים נרחבים, בשונה ממודלים רשותיים של הפעלה.
מהלך השקפה במחוז מובל על ידי מפקח המחוז ראובן לייבל והמפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז לידיה פרנק, לצד המפקח הרפרנט רוני וינברג, בשיתוף רכזת המהלך אורית סוקר. בצד האקדמי מובילות את המהלך ד"ר תמי ראובני וד"ר רונית רוזנשיין ממכללת לוינסקי לחינוך ופרופ' ענת שושני ואפרת מרכוס ממרכז מיטיב – המרכז הבינתחומי הרצליה. הן מובילות במשותף את התמיכה המקצועית במהלך ואת מערך המחקר המלווה וההנחיה.

תפיסת מהלך השקפה במינהל לחינוך התיישבותי

החזון שלנו הוא מודל התפתחות רב-שנתי, שישנה את הפדגוגיה הבית-ספרית באופן מהותי וקבוע.

מהלך השקפה בשנה א'

 • במחצית הראשונה של השנה נפגשים המורים המובילים עם המנחים ומקיימים תהליך מעמיק של למידה עצמית וניסוח פרקטיקות פדגוגיות מיטביות.
 • במחצית השנייה של השנה מתחילים המורים המובילים להוביל קהילות מורים בבית ספרם. הם מנחים תהליך ובו מורי הקהילות מזהים ולומדים את הפרקטיקות הפדגוגיות המיטביות שלהם.
 • התוצר בתום השנה הוא עיקרון פדגוגי משותף, המאגד את המשותף בכל הפרקטיקות הפדגוגיות המיטביות של חברי הקהילה.

מהלך השקפה בשנה ב'

 • הקהילות מתחילות לעבוד כבר בתחילת השנה, בהנחיית המורים המובילים, בחקר משותף של העיקרון הפדגוגי שהוגדר בסוף שנה א'.
 • באמצעות פרקטיקות של מחקר פעולה יוצקות הקהילות תוכן לעיקרון הפדגוגי שהגדירו, ובו:
  • התנסות במודלים שונים של שיעורים
  • עדויות
  • רפלקציות
  • צפיות הדדיות בשיעורים
  • היעזרות בחומרים תאורטיים
 • התוצר בתום שנה ב' הוא מודל פדגוגי משותף. המורים המובילים הם מומחים למודל הפדגוגי של קהילתם, והם מפיצים אותו בקרב מורים נוספים בבית ספרם.

מהלך השקפה בשנה ג' והלאה

 • בית הספר מהווה ארגון לומד המורכב מקהילות למידה בית-ספריות, כתשתית הפיתוח המקצועי הבית-ספרי.
 • המורה בבית הספר נתפס כמתחדשת, יוזמת ומובילה.
 • מורים שהשתתפו בקהילות בעבר הופכים להיות מורים מובילים, והם מובילים קהילות משלהם.
 • המורים המובילים הוותיקים מנחים אשכול של מורים מובילים בבית ספרם. לשם כך הם ממשיכים לקבל ליווי מקצועי חיצוני.
 • למהלך נראוּת קבועה במפגשי המפקח ומנהליו. המפקחים והמנהלים מעורבים במהלך ומובילים את הטמעתו ארוכת-הטווח בבתי הספר של המחוז.
 • בתי ספר ותיקים הופכים למרכזי הפצה של מודלים פדגוגיים מיטביים עבור בתי הספר באזורם.

הכשרה וליווי של מורים מובילים

הכשרת המורים המובילים פועלת בשני ערוצים מרכזיים: הכשרת המורה להובלה פדגוגית בתפקידה כמורה והכשרתה כמנהיגה וכמובילה קהילה. לשם כך משלב בתוכו המהלך במינהל לחינוך התישבותי תחומי תכנים ופרקטיקות משדות התוכן של פדגוגיה, מנהיגות, זהות מקצועית חינוכית, מוטיבציה והנחיית קבוצות, ואלה מהווים סוגיות יסוד פדגוגיות ופסיכולוגיות.

מיון המורים למהלך

 • נשלח קול קורא לבתי הספר להצטרפות למהלך, באמצעות המפקחים.
 • המנהלים שולחים את בקשתם לצרף את בית הספר למהלך, הבקשה נדונה על ידי מפקחי המינהל והמפקחת המחוזית.
 • מנהלי בתי הספר שהוחלט שיצטרפו למהלך יקבלו על כך הודעה וימליצו על מועמדים מתאימים. המלצת המנהלים היא גורם מכריע בבחירת המורים המובילים.
 • מורה המועמדת להצטרף למהלך תקבל הודעה על כך בדוא"ל ויהיה עליה להגיש את מועמדותה. בכל בית ספר נבחרים שלושה מורים מובילים.
 • המורים המועמדים למהלך מוזמנים לסדנאות מיון בהנחיית מנחי המהלך והרכזת.
 • המורים המתקבלים למהלך נדרשים להתחייב להשתתף בו לפחות שנתיים.

הדרכה וליווי

 • הכשרת המורים המובילים אורכת שנתיים.
 • המורים המובילים מודרכים באשכולות למידה קבוצתיים, המאגדים חמישה בתי ספר בכל אשכול, על בסיס הקִרבה הגאוגרפית.
 • המורים המובילים מלווים גם במפגשי הנחיה אישיים על ידי מנחי האשכולות.
 • כבר בשנה הראשונה מתחילים המורים המובילים להנחות קהילות בית-ספריות של מורים עמיתים.
 • מנחי המורים המובילים בתשע"ח ובתשע"ט הם מנחים מטעם שני הגופים האקדמיים המלווים את המחוז: מכללת לוינסקי ומרכז מיטיב.
 • החל משנת תש"פ ישתלבו מנחים מטעם המחוז בהנחיית המורים המובילים.

הצטרפות למהלך השקפה

לקראת פתיחת ההרשמה למהלך השקפה מפיץ המחוז "קול קורא" המפרט הנחיות להצטרפות אליו. מנהלי בתי ספר המעוניינים בכך מוזמנים למלא טופס הרשמה מקוון ולהמליץ על מורים מתאימים לתפקיד מורים מובילים. מורים אלה מתבקשים אף הם למלא טופס הגשת מועמדות מקוון.
תהליכי המיון והגיוס נעשים באחריות המחוז.

הצטרפו אלינו למהלך ההשקפה במינהל ההתיישבותי בפייסבוק