מחוז דרוםמחוז דרום

מחוז דרום

מהלך "השקפה – מורים מובילים" פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז. בתשפ"ג פועלות 390 קהילות לומדות ב-218 בתי ספר. את המהלך מובילות גב' איריס ביטון – המפקחת על הפיתוח המקצועי, ורכזות המהלך – אילנית שוורץ, ג'אדה דבאח ואיריס אלבז.

הקהילות פועלות בכל המרחב הדרומי בפריסה גיאוגרפית רחבה – מאילת ועד לאשדוד – ובהובלה משותפת של 11 מרכזי פסג"ה. מרכזי הפסג"ה מקדמים את המהלך בזירה המקומית באמצעות הנחיה וליווי בשטח, ארגון והנחיה של מפגשי מנהלות, ביקורים משותפים בבתי הספר ובקהילות ועוד.

המורות המובילות זוכות להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מדריכות מחוזיות. המדריכות המחוזיות מתמחות בעבודה מקצועית בקהילות לומדות, באמצעות כלים שפותחו על בסיס מחקרים רבים שערכה המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ועל בסיס ההתנסויות בשטח במחוז.

תפיסת מהלך "השקפה" במחוז דרום

המחוז רואה במהלך "השקפה" הזדמנות לשיפור הלמידה בכיתות באמצעות חקר הפרקטיקה, ולשיפור מתמשך ושיטתי של ההוראה. הקהילה הלומדת מתבססת על ערכי האמון, השיתופיות והלמידה, וכן על שיח פדגוגי פורה בקבוצת עמיתות החוקרות יחד את פרקטיקות ההוראה שלהן, ומיישמות פרקטיקות איכותיות המובילות לשיפור ולשינוי הדרושים.

מורות המשתתפות בקהילות מְאמצות עמדה חקרנית כלפי הפרקטיקה שלהן, מפעילות חשיבה הגיונית על טענות, מחפשות ראיות, שוקלות חלופות ומובילות מחזורי למידה. המורות מספקות זו לזו סביבה חברתית תומכת וביקורתית כאחד, שבה מותר ורצוי להסתכן ולטעות במטרה ללמוד.

שיח פדגוגי פורה: המהלך מתבסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. במהלך ההוראה נדרשת המורה להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. הדרך לפתח ולשכלל את היכולות הנדרשות היא למידה מקצועית מתמשכת של מורות באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית, ואלה מאפייניו:

  • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה.
  • מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים, ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון.
  • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה, ודן באופן ביקורתי בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה.
  • נוקט עמדה חקרנית; שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות.
  • מאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לבין אתגור של רעיונות באופן כן.
  • ממסגר בעיות באופן המזמן פעולה.
  • כולל נקודות מבט מרובות שיש ביניהן מתח פורה.

הכשרה וליווי מורות מובילות

המורות המובילות במהלך "השקפה" של מחוז דרום לומדות בקהילות מחוזיות ממוקדות-נושא. חלקן דיסציפלינריות – מתמטיקה ושפה, וחלקן גנריות: SEL למידה רגשית-חברתית, גיוון דרכי הוראה, הוראה מותאמת, הערכה, ועוד..

אופי ההכשרה מהווה מודלינג לעבודת הקהילה, והוא כולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידת תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה – כל אלו בהתייחס לעולם התוכן של הקהילה.

היקף ואופי ההכשרה

מורות מובילות משתתפות בפיתוח מקצועי של 30 שעות בשנה. המפגשים היברידיים ומשלבים בין למידה משותפת באשכולות (בהנחיית המנחות האישיות) לבין למידה מחוזית (תחום התוכן).

נוסף על כך, המורות המובילות זוכות לליווי אישי בבתי הספר על ידי מנחות הקהילות המחוזיות. המנחות מסייעות להן בהטמעת עקרונות המהלך וביישומם בהקשר המקומי של הקהילה שהן מובילות, ושל בית הספר.