מחוז חיפהמחוז חיפה

מחוז חיפה

מהלך השקפה – מורים מובילים הפועל במחוז חיפה משנת תשע"ה הוא בגדר מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורים.
בשנת הלימודים תשע"ט פועלים במסגרת המהלך כ-240 מורים מובילים, והם מובילים קהילות למידה בית ספריות בכ-160 בתי ספר. מורים אלה מקבלים הנחיה קבוצתית וליווי אישי ממורים מובילים ותיקים וממנחים מטעם מכון ברנקו וייס, הגוף המקצועי המלווה את המהלך במחוז חיפה, בהובלת ד"ר הדס ברודי-שרודר.
את מהלך השקפה במחוז מובילים זיוה רון, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, ענת לנקרי, רכזת המהלך, ומורים מובילים ותיקים המשמשים כמנחים.

תפיסת מהלך השקפה במחוז חיפה

מורים צוברים במהלך שנות עבודתם ניסיון רב ותובנות מרתקות בנוגע להוראה וללמידה. המימוש והמינוף של ניסיון זה דורשים פיתוח מנהיגות מורים המתבססת על מומחיות הצומחת מתוך מעשה ההוראה, על מתן אוטונומיה למורים ועל יצירת תנאים הולמים לפיתוח תרבות של למידה משותפת.
מטרתו של מהלך השקפה היא לפתח מנהיגות מורים שתוביל תהליכי למידה בית-ספריים. ייעוד המורה המובילה הוא לגבש ולהנחות קהילת מורים לומדת, שתמשיג את הידע והניסיון של המורים ותיצור ידע חדש שיקדם את תהליכי ההוראה בכיתה.
קהילות השקפה במחוז עוסקות בהובלת מגוון רחב של תהליכי שינוי פדגוגי בדרכי הוראה והערכה. תהליכי הלמידה בקהילה כוללים משוב עמיתים, צפייה בשיעורים, דיון בתוצרי תלמידים ועוד. הקהילות מפתחות תוצרים פדגוגיים, ואלה מיושמים על ידי המורים ומשפיעים על מעשה ההוראה והלמידה בכיתה באופן שתורם ללמידת התלמידים.

מאפייני הלמידה בקהילות הבית ספריות

 • המורים משתתפים בקהילה מתוך בחירה.
 • המורים המובילים אינם בהכרח מומחים בתחום הידע שהקהילה מתמקדת בו, אלא בהנחיה.
 • הקהילה נועדה לחולל שינוי בתרבות הלמידה וההוראה הבית ספרית, מעבר לגבולות הקהילה.
 • הלמידה בקהילה היא תהליך דינמי, דיאלוגי ומתמשך.
 • הקהילה חוקרת ומפתחת רעיון פדגוגי שנותן מענה לצורכי בית הספר.
 • הקהילה היא חלק מהפיתוח המקצועי הבית-ספרי והיא מקיימת מפגשים בתדירות קבועה כל השנה.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליך הנחיה וליווי בהובלה משותפת של מורים מובילים ותיקים שהוכשרו לכך ומנחים מטעם מכון ברנקו וייס. ההנחיה מתבצעת בשלוש מסגרות:

 1. מליאה – מפגש מליאה מתקיים אחת לחודש, במרכזי הפסג"ה חיפה, חדרה, קריית מוצקין, עוספיה ובאקה אל-גרבייה, ומשמש מודלינג להנחיית קהילות הלמידה הבית-ספריות.
 2. הנחיה אישית – מתקיימת לפחות אחת לחודש – לפחות שלושה מפגשים פנים אל פנים נוסף על הנחיה בטלפון או בסקייפ לפני מפגש קהילה.
 3. ביקור בית-ספרי – מתקיים לפחות שלוש פעמים בשנה, לשם תצפית במפגש קהילה ומשוב.

שלוש המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורים המובילים את הידע, הכלים והתמיכה הנדרשים להובלת הקהילה הבית-ספרית.

ההכשרה והליווי מתמקדים בנושאים שלהלן:

 • ביסוס הזהות המקצועית של המורה המוביל והתרומה הייחודית שלו כמורה מוביל בבית הספר.
 • מאפייניה של קהילת מורים לומדת.
 • ניסוח הרעיון והתוכנית של המורה המובילה ושלבים בתהליך הפיתוח.
 • מיומנויות הנחיה – כשלי הקשבה, משוב מקדם למידה, משוב מיטבי, התמודדות עם התנגדויות.
 • תצפית משוב – כיצד בונים מחוון צפייה: במה צופים? איך צופים? מודלים בהערכה ובמשוב למורים.
 • פדגוגיה רב-ממדית, הוראה לשם הבנה, תאוריות ופרקטיקות בפיתוח פדגוגיה.
 • שיתוף בנעשה בקהילות, דילמות מהשטח, התייעצות, פרוטוקול מייעץ, פרקטיקות בלמידת עמיתים.
 • כלי חשיבה להובלה ולהנחיה, אימון קוגניטיבי.

הצטרפות למהלך השקפה

מורים שבוערת בהם התשוקה להנחות ולהוביל שינויים פדגוגיים מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה. תהליך האיתור כולל "קול קורא" שהמחוז מפרסם, הרשמה בטופס מקוון, המלצת מנהלת וריאיון אישי לפני ועדת איתור שחברים בה מפקח, מנהל פסג"ה, נציג הגוף המלווה (ברנקו וייס) ומורה מובילה.
הצטרפו אלינו למהלך ההשקפה במחוז חיפה בפייסבוק