מחוז חיפהמחוז חיפה

מחוז חיפה

מהלך "השקפה – מורות מובילות" פועל במחוז חיפה משנת תשע"ה והוא בגדר מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורות.

בשנת הלימודים תשפ"ג פועלות במסגרת המהלך כ-190 מורות מובילות, אשר מובילות קהילות למידה בית-ספריות בכ-130 בתי ספר. הקהילות מתמקדות בסוגיות שונות ומגוונות, בהתאם לצורכי בית הספר: קהילות דיסציפלינריות, מדידה והערכה, דרכי הוראה מגוונות ועוד. המורות המובילות מקבלות ממלוות "השקפה" הכשרה וליווי בית-ספרי ואישי, להתפתחותן ולהתפתחות הקהילה.

את מהלך "השקפה" במחוז מובילות גב' זיוה רון, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, גב' איילת שחרית, מתכללת המהלך, ומנחות בוגרות המהלך.

תפיסת מהלך השקפה במחוז חיפה

מורות צוברות במהלך שנות עבודתן ניסיון רב ותובנות מרתקות בנוגע להוראה וללמידה. המימוש והמינוף של ניסיון זה דורשים פיתוח מנהיגות ביניים של מורות, המתבססת על מומחיות בחוכמת מעשה ההוראה, מתן אוטונומיה למורות, יצירת תנאים הולמים לפיתוח תרבות של למידה משותפת, שימוש בשפה פדגוגית אחידה ומקצועית, למידה חקרנית ויישום תובנות ומסקנות לאור סוגיות העולות מתוך השטח.

מטרת המהלך היא פיתוח מקצועי באמצעות חקר הפרקטיקה ועבודה עם ייצוגים, במסגרת קהילה מקצועית לומדת. המורה המובילה היא מומחית בהובלת קהילה ובחקר הפרקטיקה, ומקדמת תהליכי למידה וחקר שמטרתם שינוי פדגוגי בית-ספרי והשבחת דרכי ההוראה והלמידה בכיתה.

קהילות "השקפה" במחוז מובילות מגוון רחב של תהליכי שינוי פדגוגי בדרכי הוראה והערכה. תהליכי הלמידה כוללים משוב עמיתים, צפייה בשיעורים, דיון בתוצרי תלמידים, עבודה עם ייצוגים, בניית מרחבי למידה, פרוטוקול היוועצות בקהילות ועוד. הקהילות מקדמות שינוי/תוצר פדגוגי, ובכך משפיעות על מעשה ההוראה והלמידה בבית הספר בכלל, ובכיתה בפרט.

מנחות "מהלך השקפה – מורות מובילות" ממשיכות כל העת ללמוד ולהתפתח.

בשנת תשפ"ג הושם דגש על ארבעה מוקדים:

 1. למידה מהפרקטיקה והטמעת דרך עבודה זו בקהילות הבית-ספריות, מתוך הבנה כי למידה מייצוגים, חקירה והתנסות יקדמו את תהליכי ההוראה-למידה בכיתות.
 2. מיומנויות ההנחיה של המנחות: במסגרת התמקצעות ולמידה מתמשכת מתקיים תהליך של התבוננות על ההנחיה, מתוך כוונה שכל מנחה תזהה את המיומנויות החזקות שלה, את אלה שעליה לחזק, ואת הדרכים שבהן תוכל לעשות זאת.
 3. מודל עבודה מחוזי: בשנת תשפ"ג המורה המובילה, עם המלווה הבית-ספרית יחד, פועלות לאורך כל השנה באמצעות מודל עבודה שנבנה במחוז חיפה. המודל כולל הצבת יעדים ומטרות, לוח גאנט לפגישות הקהילה ולפגישות מנהל, מדדי הצלחה ועוד. למודל עבודה המחוזי שלנו, לחצו כאן.
 4. מודל השפעה בית-ספרי: מודל שמטרתו לקדם השפעה של פיתוח מקצועי מבוסס קהילות למידה בארבעה מרחבים שונים בבית הספר: מרחב ההנהלה, מרחב הכיתה, מרחב הקהילה ומרחב חדר המורות. המודל הוא כלי שמטרתו להרחיב את תרבות ההשפעה, לקדם שפה פדגוגית אחידה בבית הספר, ולהביא להשבחת דרכי ההוראה והלמידה בקרב כלל המורות והתלמידים.

מצ"ב הקישור למודל ההשפעה: מודל ההשפעה

ארבעת המוקדים מקדמים את מימוש היעד של מהלך "השקפה" במחוז – תרבות של פיתוח מקצועי המבוסס על עבודה עם ייצוגים וחקר הפרקטיקה. במסגרת מפגשים של צוות ההנחיה, המנחות מעמיקות את למידתן ומתנסות בכיוונים השונים. נוסף על כך, המנחות משלבות את עקרונות הלמידה השונים בהכשרת המורות המובילות, ובליווי האישי שהן מעניקות להן.

מאפייני הלמידה בקהילות הבית-ספריות: 

 • המורות משתתפות בקהילה מתוך בחירה.
 • המורות המובילות אינן בהכרח מומחיות בתחום הידע שהקהילה מתמקדת בו, אלא בהובלת קהילה ובחקר הפרקטיקה.
 • מטרת הקהילה היא לחולל שינוי בתרבות הלמידה וההוראה בבית הספר, ולהשפיע על כלל חדר המורות באמצעות חקר הפרקטיקה, עבודה עם ייצוגים ומתווים. הלמידה בקהילה היא תהליך דינמי, דיאלוגי ומתמשך.
 • הקהילה חוקרת ומפתחת רעיון/שינוי פדגוגי שנותן מענה לצורכי בית הספר.
 • הקהילה היא חלק בלתי נפרד מהפיתוח המקצועי הבית-ספרי, והיא מקיימת מפגשים בתדירות קבועה במהלך כל השנה.

הקול (הכל) מאחורי הקהילה: 

אנו מזמינות אתכן להקשיב לעדויות מגוונות בנושא הובלת קהילה בבתי ספר במחוז חיפה כאן:

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורות המובילות משתתפות במהלך השנה במפגשי הכשרה ובמפגשי ליווי:

מפגשי הכשרה מתקיימים אחת לחודש, במרכזי הפסג"ה חיפה, חדרה, קריית ביאליק, עוספיה ובאקה אל-גרבייה, ומשמשים מודלינג להנחיית קהילות הלמידה הבית-ספריות.
מפגשי הליווי האישי מתקיימים אחת לחודש, ומטרתם להמשיך את תהליך ההתפתחות המקצועית של המורה ולקדם את התהליכים המתקיימים בקהילה.

המפגשים עם מנהלות בתי הספר מתקיימים שלוש פעמים בשנה. מטרתם להעניק ליווי, לזקק את הרעיון ולהתאימו לצורכי בית הספר וליעדי המחוז.

שלוש המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורות המובילות את הידע, הכלים והמיומנויות הנדרשים להנחיה מיטבית ולהובלת הקהילה הבית-ספרית.

ההכשרה והליווי מתמקדים בנושאים שלהלן:

 • ביסוס הזהות המקצועית של המורה המובילה ושל התרומה הייחודית שלה כמובילת קהילה בית-הספרית.
 • מאפייניה של קהילת מורות לומדת.
 • זיקוק הרעיון, מיפוי צורכי בית הספר ומיקוד נושא הקהילה כך שיתכתב עם מטרות בית הספר ועם יעדי המחוז.
 • מיומנויות הנחיה: כשלי הקשבה, משוב מקדם למידה, משוב מיטבי, חסמי שיח, עבודה עם מתווים, התמודדות עם התנגדויות ועוד.
 • משוב דיאלוגי מקדם שיח ולמידה בעקבות ביקור בקהילה.
 • מחוון צפייה: במה צופים? איך צופים? מודלים בהערכה ובמשוב למורות.
 • פדגוגיה רב-ממדית, הוראה לשם הבנה, תאוריות ופרקטיקות בפיתוח פדגוגיה.
 • שיתוף בנעשה בקהילות, דילמות וסוגיות מחיי היום-יום, התייעצות, פרוטוקול מייעץ, פרקטיקות בלמידת עמיתים, כלי חשיבה להובלה ולהנחיה, אימון קוגניטיבי ועוד.
 • עקרונות פעולה להשפעה בארבעת המרחבים השונים בבית הספר: מרחב ההנהלה, חדר המורות, הקהילה והכיתה.

ולהוביל שינויים פדגוגיים מוזמנות להציע את עצמן בשיח עם מנהלת בית הספר.

הצטרפות למהלך "השקפה"

מנהלת יקרה,

ההצטרפות למהלך "השקפה" היא דרך מערכת הגפ"ן. מורות שבוערת בהם התשוקה להנחות ולהוביל שינויים פדגוגיים מוזמנות להציע את עצמן בשיח עם מנהלת בית הספר.