מחוז חיפהמחוז חיפה

מחוז חיפה

מהלך השקפה – מורים מובילים הפועל במחוז חיפה משנת תשע"ה הוא בגדר מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורים.
בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים במסגרת המהלך כ-220 מורים מובילים, אשר מובילים קהילות למידה בית ספריות בכ-140 בתי ספר. המורים מקבלים הכשרה וליווי בית ספרי ואישי להתפתחות המורה המוביל והתפתחות הקהילה ממלווה השקפה.
את מהלך השקפה במחוז מובילים הגב' זיוה רון, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, הגב' איילת שחרית, מתכללת המהלך, ומנחים, בוגרי המהלך.

תפיסת מהלך השקפה במחוז חיפה

מורים צוברים במהלך שנות עבודתם ניסיון רב ותובנות מרתקות בנוגע להוראה וללמידה. המימוש והמינוף של ניסיון זה דורשים פיתוח מנהיגות ביניים של מורים המתבססת על מומחיות חכמת מעשה ההוראה, מתן אוטונומיה למורים, יצירת תנאים הולמים לפיתוח תרבות של למידה משותפת, שימוש בשפה פדגוגית אחידה ומקצועית, למידה חקרנית ויישום תובנות ומסקנות בעקבות סוגיות העולות מתוך השטח.
מטרת המהלך היא פיתוח מקצועי באמצעות חקר הפרקטיקה במסגרת קהילה מקצועית לומדת. המורה המוביל מומחה בהובלת קהילה ובחקר הפרקטיקה ומקדם תהליכי למידה וחקר לשינוי פדגוגי בית ספרי ולשיפור דרכי ההוראה והלמידה בכיתה.
קהילות השקפה במחוז עוסקות בהובלת מגוון רחב של תהליכי שינוי פדגוגי בדרכי הוראה והערכה. תהליכי הלמידה כוללים משוב עמיתים, צפייה בשיעורים, דיון בתוצרי תלמידים, עבודה עם ייצוגים, בניית מרחבי למידה, פרוטוקול היוועצות בקהילות ועוד. הקהילות מקדמות שינוי/תוצר פדגוגי ובכך, משפיעות על מעשה ההוראה והלמידה בבית הספר בכלל ובכיתה בפרט.
מנחי "מהלך השקפה – מורים מובילים" ממשיכים כל הזמן ללמוד ולהתפתח.

בשנת תשפ"ב הושם דגש על 3 כיוונים:

  • למידה מהפרקטיקה והטמעת דרך עבודה זו בקהילות הבית ספריות, מתוך הבנה כי למידה מייצוגים, חקירה והתנסות יקדמו את תהליכי ההוראה-למידה בכיתות.
  • "כלי התועלות" – כלי שמטרתו להראות את השפעת עבודת הקהילה על המורים השותפים בקהילה, קולגות ועד המערכת כולה. מטרת העבודה עם הכלי הינה זיהוי מיקומה של הקהילה על מנת לקדם אותה, כך שהשפעתה תהא על המערכת כולה.
  • מיומנויות ההנחייה של המנחים. במסגרת התמקצעות ולמידה מתמשכת, מתקיים תהליך התבוננות על ההנחייה מתוך כוונה שכל מנחה יזהה את המיומנויות החזקות אצלו, את אלו שעליו לחזק ואת הדרכים בהן ניתן לחזק ולשפר מיומנויות אלו.

שלושת הכיוונים הללו מקדמים את מימוש היעד של מהלך השקפה – תהליכי העבודה בקהילה כתהליכי פיתוח מקצועי והטמעתם בתרבות המקצועית הבית ספרית.
במסגרת מפגשים של צוות ההנחייה, המנחים לומדים לעומק ומתנסים בכיוונים השונים. כמו כן, המנחים משלבים את עקרונות הלמידה השונים בהכשרת המורים המובילים ובליווי האישי המוענק להם.

מאפייני הלמידה בקהילות הבית ספריות

המורים משתתפים בקהילה מתוך בחירה.
המורים המובילים אינם בהכרח מומחים בתחום הידע שהקהילה מתמקדת בו, אלא בהנחייה.
הקהילה נועדה לחולל שינוי בתרבות הלמידה וההוראה הבית ספרית ולהשפיע על כלל חדר המורים באמצעות חקר הפרקטיקה, עבודה עם ייצוגים ומתווים.
הלמידה בקהילה היא תהליך דינמי, דיאלוגי ומתמשך.
הקהילה חוקרת ומפתחת רעיון/שינוי פדגוגי שנותן מענה לצורכי בית הספר.
הקהילה היא חלק בלתי נפרד מהפיתוח המקצועי הבית-ספרי והיא מקיימת מפגשים בתדירות קבועה במהלך כל השנה.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים משתתפים במהלך השנה במפגשי הכשרה ובמפגשי ליווי:

מפגשי הכשרה מתקיימים אחת לחודש, במרכזי הפסג"ה חיפה, חדרה, קריית מוצקין, עוספיה ובאקה אל-גרבייה, ומשמשים מודלינג להנחיית קהילות הלמידה הבית-ספריות.
מפגשי ליווי אישי – מתקיימים אחת לחודש להמשך תהליך ההתפתחות המקצועית של המורה וקידום התהליכים המתקיימים בקהילה.

המפגשים עם מנהלי בתי ספר – מתקיימים שלוש פעמים בשנה לליווי, זיקוק הרעיון, התאמתו לצרכי בית הספר וליעדי המחוז.
שלוש המסגרות משלימות זו את זו ומקנות למורים המובילים את הידע, הכלים והמיומנויות הנדרשים להנחייה מיטבית למורה המוביל ולהובלת הקהילה הבית-ספרית.

ההכשרה והליווי מתמקדים בנושאים שלהלן:

 • ביסוס הזהות המקצועית של המורה המוביל והתרומה הייחודית שלו כמוביל קהילה בית הספרית.
 • מאפייניה של קהילת מורים לומדת.
 • ניסוח הרעיון והתוכנית של המורה המובילה ושלבים בתהליך הפיתוח.
 • מיומנויות הנחייה – כשלי הקשבה, משוב מקדם למידה, משוב מיטבי, חסמי שיח, עבודה עם מתווים, התמודדות עם התנגדויות ועוד.
 • משוב דיאלוגי בעקבות ביקור בקהילה – כיצד בונים.
 • מחוון צפייה: במה צופים? איך צופים? מודלים בהערכה ובמשוב למורים.
 • פדגוגיה רב-ממדית, הוראה לשם הבנה, תאוריות ופרקטיקות בפיתוח פדגוגיה.
 • שיתוף בנעשה בקהילות, דילמות וסוגיות מחיי היום יום, התייעצות, פרוטוקול מייעץ, פרקטיקות בלמידת עמיתים, כלי חשיבה להובלה ולהנחיה, אימון קוגניטיבי ועוד.

הצטרפות למהלך השקפה

מורים שבוערת בהם התשוקה להנחות ולהוביל שינויים פדגוגיים מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה. תהליך האיתור כולל "קול קורא" שהמחוז מפרסם, הרשמה בטופס מקוון, המלצת מנהלת וריאיון אישי לפני ועדת איתור שחברים בה מפקח, מנהל מרכז פסג"ה ומנחי המהלך.
הצטרפו אלינו למהלך ההשקפה במחוז חיפה בפייסבוק