מחוז המרכזמחוז המרכז

מחוז מרכז

מחוז מרכז היה החלוץ בהשקת מהלך השקפה – מורים מובילים שהתחיל בשנת תשע"ה.

מטרת המהלך במחוז היא קידום שיח פדגוגי פורה כמנוף לפיתוח מקצועי של מורים ולשיפור ההוראה והלמידה בכיתות. מאז השקתו משמשים העקרונות והכלים לקידום שיח פדגוגי פורה מעגלים הולכים ומתרחבים של שותפים ומשפיעים על טיב השיח לא רק בקהילות הלמידה אלא גם בבתי הספר ובמחוז כולו.

בשנת הלימודים תשע"ט פועלים במסגרת המהלך 300 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בכ-100 בתי ספר. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מורים מובילים ותיקים ומנחים מטעם המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומטעם מכון ברנקו וייס.

את מהלך השקפה במחוז מובילות עמליה חיימוביץ', מנהלת המחוז, גילה חראזי, מפקחת כוללת ורכזת השקפה רווית הרמן.

המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהובלת פרופ' אדם לפסטיין וד"ר עליזה סגל, מלווה את המהלך ומובילה פיתוח ידע וכלים ומחקר.

תפיסת מהלך השקפה במחוז מרכז

מהלך השקפה במחוז מרכז מבוסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. בעת ההוראה נדרשת המורה להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. לכן, הוראה טובה דורשת:

 • רגישות, המסייעת לזהות בעיה או הזדמנות שדורשות תשומת לב.
 • פרשנות, המובילה לניתוח המצב, גורמי הבעיה או ההזדמנות והשלכותיה.
 • רפרטואר של טכניקות ושל אסטרטגיות הוראה, המאפשרות גמישות של בחירה מתוך מגוון רחב של אפשרויות פעולה המוכרות למורה.
 • שיקול דעת, שמסייע בהערכת היתרונות והחסרונות של כל חלופה לשם בחירת המתאימה ביותר
  הדרך לפתח ולשכלל יכולות אלה היא למידה מקצועית מתמשכת של מורים, תוך כדי שיתוף פעולה עם מורים עמיתים בקהילה מקצועית.

מהלך השקפה מקדם למידה של מורים באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית.
שיח פדגוגי פורה מאופיין בכך שהוא:

 • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה.
 • מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון.
 • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה ודן באופן ביקורתי בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה.
 • נוקט עמדה חקרנית שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות.
 • כן ומאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לאתגור של רעיונות.
 • ממסגר בעיות באופן שמזמן פעולה.
 • כולל נקודות מבט מרובות ומתח פורה ביניהן.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליכי הנחיה וליווי בהובלה משותפת של מורים מובילים ותיקים שהוכשרו לכך ושל מנחים מטעם מכון ברנקו וייס. אופי הלמידה במסגרת המהלך הוא סדנאי, והוא כולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידת תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה. מסגרות הלמידה משתנות במשך השנים:

שנה א' – פיתוח מקצועי של 60 שעות במרכזי פסג"ה
שנים ב'-ד' – פיתוח מקצועי של 30 שעות, מודולות לבחירת המורה. המורים המובילים מקבלים ליווי אישי בבתי הספר על ידי מדריכים שהוכשרו לכך במסגרת המהלך. הם תומכים במורים המובילים בהטמעת עקרונות המהלך וביישומם.

בשנה האחרונה נוסף לשדרת מנהיגות הביניים התפקיד "רפרנטית השקפה בית ספרית". ממלאת אותו מורה מובילה בוגרת המהלך שרכשה מיומנויות וכלים להובלת קהילה ושהשתתפה באופן פעיל בקהילת הלמידה. הרפרנטית היא בגדר סמכות וכתובת מקצועית למורות המובילות בבית ספרה והיא אחראית לפיתוח המקצועי שלהן.

תהליכי ההכשרה אינם מסתיימים במורים המובילים. מנהלי בתי הספר שבהם פועל המהלך משתתפים אף הם בקבוצות למידה, ומתחילים בכך בטרם הצטרפותם. השתתפות זו מאפשרת להם להכיר תפיסות של המהלך ולהשתמש בכליו, ובכלל להתמודד עם סוגיות ואתגרים ניהוליים הכרוכים במימושו בבית הספר.

הצטרפות למהלך השקפה

בתי ספר המעוניינים לפתח תהליכי שיח מקצועי פורה בקרב מוריהם לשם הובלת שינוי פדגוגי ולשיפור ההוראה בכיתות מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה.

המנהלים שהשתתפו בקבוצת עתודה והמבקשים להיכנס למהלך מתבקשים להשיב ל"קול קורא" שמפרסם המחוז ודורש הרשמה באמצעות טופס מקוון.