מחוז המרכזמחוז המרכז

מחוז מרכז

מחוז מרכז היה החלוץ בהשקת מהלך "השקפה – מורים מובילים" שהתחיל בשנת תשע"ה. מטרת המהלך במחוז היא קידום שיח פדגוגי פורה באמצעות למידה מהפרקטיקה, כמנוף לפיתוח מקצועי של מורות ולשיפור ההוראה והלמידה בכיתות. מאז השקתו של המהלך, עקרונותיו וכליו משמשים מעגלים הולכים ומתרחבים של שותפים, ומשפיעים על טיב השיח לא רק בקהילות הלמידה אלא גם בבתי הספר ובמחוז כולו.

בשנת הלימודים תשפ"ג פועלות במסגרת המהלך כ-370 מורות מובילות, והן מובילות קהילות למידה בכ-210 בתי ספר, בכלל שכבות הגיל והחברות השונות במחוז.

תפיסת מהלך "השקפה" במחוז מרכז

מהלך "השקפה" במחוז מרכז מבוסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. בעת ההוראה נדרשת המורה להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. לכן, הוראה טובה דורשת:

 • רגישות – המסייעת לזהות בעיה או הזדמנות שדורשות תשומת לב.
 • פרשנות – המובילה לניתוח המצב, גורמי הבעיה או ההזדמנות, והשלכותיהן.
 • רפרטואר של טכניקות ושל אסטרטגיות הוראה – המאפשר בחירה גמישה מתוך מגוון רחב של אפשרויות פעולה שהמורה מכירה.
 • שיקול דעת – המסייע בהערכת היתרונות והחסרונות של כל חלופה, לבחירת המתאימה ביותר.

הדרך לפתח ולשכלל את היכולות הללו היא למידה מקצועית מתמשכת של מורות, תוך כדי שיתוף פעולה עם מורות עמיתות בקהילה מקצועית. מהלך "השקפה" מקדם למידה של מורות באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית.

מאפייניו של השיח בקהילות

 • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה.
 • מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים, ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון.
 • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה, ודן בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה.
 • נוקט עמדה חקרנית: שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות.
 • כן ומאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לבין אתגור של רעיונות.
 • ממסגר בעיות באופן המזמן פעולה.
 • כולל נקודות מבט מרובות ומתח פורה ביניהן.

את מהלך "השקפה" במחוז מובילות מפקחת כוללת גילה זילברשטיין קסטיאל, ורכזת "השקפה" רוית הרמן.

הכשרה וליווי 

המורות המובילות במהלך "השקפה" משתתפות בתהליכי הנחיה וליווי על ידי מדריכות המחוז. אופי הלמידה במסגרת המהלך הוא סדנאי, והוא כולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידת תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה. הלמידה מתקיימת במרכזי הפסג"ה ונמשכת שלוש שנים, במסגרת של 30 שעות בכל שנה. בכל בית ספר נפתחת קהילה, ומורות המשתתפות בה בסדירות זכאיות אף הן לגמול של 30 שעות בכל שנה.

המורות המובילות מקבלות מעטפת הכוללת הנחיה קבוצתית וליווי בית-ספרי של מדריכות מטעם המחוז. המדריכות תומכות במורות המובילות בהטמעת עקרונות המהלך וביישומם.