מחוז המרכזמחוז המרכז

מחוז מרכז

מחוז מרכז היה החלוץ בהשקת מהלך השקפה – מורים מובילים שהתחיל בשנת תשע"ה.
מטרת המהלך במחוז היא קידום שיח פדגוגי פורה כמנוף לפיתוח מקצועי של מורים ולשיפור ההוראה והלמידה בכיתות. מאז השקתו משמשים העקרונות והכלים לקידום שיח פדגוגי פורה מעגלים הולכים ומתרחבים של שותפים ומשפיעים על טיב השיח לא רק בקהילות הלמידה אלא גם בבתי הספר ובמחוז כולו.
בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים במסגרת המהלך כ 300 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בכ-100 בתי ספר. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מדריכים ומנחים מטעם המחוז.
את מהלך השקפה במחוז גילה זילברשטיין קסטיאל, מפקחת כוללת ורכזת השקפה רווית הרמן.

תפיסת מהלך השקפה במחוז מרכז

מהלך השקפה במחוז מרכז מבוסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. בעת ההוראה נדרשת המורה להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. לכן, הוראה טובה דורשת:

 • רגישות, המסייעת לזהות בעיה או הזדמנות שדורשות תשומת לב.
 • פרשנות, המובילה לניתוח המצב, גורמי הבעיה או ההזדמנות והשלכותיה.
 • רפרטואר של טכניקות ושל אסטרטגיות הוראה, המאפשרות גמישות של בחירה מתוך מגוון רחב של אפשרויות פעולה המוכרות למורה.
 • שיקול דעת, שמסייע בהערכת היתרונות והחסרונות של כל חלופה לשם בחירת המתאימה ביותר
  הדרך לפתח ולשכלל יכולות אלה היא למידה מקצועית מתמשכת של מורים, תוך כדי שיתוף פעולה עם מורים עמיתים בקהילה מקצועית.

מהלך השקפה מקדם למידה של מורים באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית.
שיח פדגוגי פורה מאופיין בכך שהוא:

 • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה.
 • מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון.
 • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה ודן באופן ביקורתי בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה.
 • נוקט עמדה חקרנית שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות.
 • כן ומאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לאתגור של רעיונות.
 • ממסגר בעיות באופן שמזמן פעולה.
 • כולל נקודות מבט מרובות ומתח פורה ביניהן.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה משתתפים בתהליכי הנחיה וליווי בהובלה משותפת של מורים מובילים ותיקים שהוכשרו לכך. אופי הלמידה במסגרת המהלך הוא סדנאי, והוא כולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידת תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה. מסגרות הלמידה מתקיימות בפסגות ומשתנות במשך השנים:
שנה א –פיתוח מקצועי של 60 שעות
שנים ב'– פיתוח מקצועי של 30 שעות
שנה ג' ואילך – פיתוח מקצועי 30 שעות
המורים המובילים מקבלים ליווי אישי בבתי הספר על ידי מדריכים שהוכשרו לכך במסגרת המהלך. המדריכים תומכים במורים המובילים בהטמעת עקרונות המהלך וביישומם.

הצטרפות למהלך השקפה

בתי ספר המעוניינים לפתח תהליכי שיח מקצועי פורה בקרב מוריהם לשם הובלת שינוי פדגוגי ולשיפור ההוראה בכיתות מוזמנים להגיש מועמדות למפקח בית הספר למהלך השקפה, או לפנות אל מפקחת המהלך- גילה זילברשטיין קסטיאל או לרכזת המהלך – רוית הרמן מדריכה מחוזית.