מחוז העיר ירושלים (מנח"י)מחוז העיר ירושלים (מנח"י)

מחוז העיר ירושלים (מנח"י)

מהלך "השקפה – מורים מובילים" פועל במחוז העיר ירושלים משנת תשע"ז. המהלך הוא בגדר מהפכה מתפיסה של פיתוח מקצועי הנשען על מומחיות חיצונית, לתפיסה של פיתוח מקצועי המבוסס על כוחות פנים בית-ספריים, בתוך ההקשר הבית-ספרי, וטיפוח בית הספר כארגון לומד. כמו כן, בעיר ירושלים מהלך השקפה הוא בשׂוֹרה של למידה משותפת של מזרח ומערב העיר.
בשנת הלימודים תשפ"ג פועלות במסגרת המהלך 162 מורות מובילות, והן מובילות קהילות למידה בית-ספריות ב-98 בתי ספר במזרח העיר ובמערבה. המורות המובילות זוכות למעטפת הכשרה איכותית מצוות מנחות, שרובן הגדול היו עצמן – או שהן עדיין – מורות מובילות, ומביאות לתפקיד את ניסיונן האישי. ההכשרה היא דו-לאומית. לומדות בה יחד מורות מובילות ערביות ויהודיות, והיא כוללת מפגשי השתלמות במרכז הפסג"ה, הנחיה אישית והנחיה אישית-קבוצתית.

תפיסת מהלך השקפה במחוז העיר ירושלים (מנח"י)

בעיר ירושלים המהלך הוא דו-לאומי. משום כך בצוות ההנחיה חברות מנחות יהודיות וערביות, שרובן, כאמור, היו או שעודן מורות מובילות בבתי ספר. הצוות המגובש נפגש בקביעות למפגשי למידה ופיתוח חומרים.

בתשפ"ג מתקיימות מסגרות הכשרה דו-לאומיות הן של מורים מובילים חדשים (שנה א') הן של מורים מובילים ותיקים (בשנים ב'-ה'). השנה, בשל ביקוש גבוה במיוחד במזרח העיר, פתחנו לראשונה הכשרות נפרדות למורות ממזרח העיר.

ייחודיות נוספת היא הדגשים בהכשרה. בהכשרות לשנים המתקדמות אנחנו שמים דגש על הוראה משמעותית לשם הבנה, וחוקרים פרקטיקות הוראה ולמידה גם בעזרת המסגרת הפדגוגית AIW . זאת ועוד, בהכשרות יש התייחסות להיבטים חברתיים ורגשיים (SEL) בהוראה ובלמידה, בדמות תהליכי "חקרנות אמפתית" שהמשתלמים מתנסים בהם ולומדים לבצע בעצמם.

במחוז פועלות 162 קהילות. כל בית ספר יכול לבחור באופן אוטונומי את הנושא שהקהילות הפועלות בו יעסקו בו, בהתאם לצרכיו. כך נוכל למצוא קהילות המתמקדות בנושאים אלה: למידה חוץ-כיתתית, שילוב טכנולוגי בלמידה, פיתוח לומד עצמאי, שילוב טכנולוגיה לקידום לומדות עצמאיות, עבודה פרטנית מיטבית בכיתות ג'-ד', מורים חדשים – פרקטיקות הוראה ולמידה, הוראת שפה במרחב, הוראה וניהול כיתה בכיתות מב"ר, דיאלוג עם הורים, פיתוח תפיסת תפקיד המחנכת, שימוש בהערכה חלופית להעלאת הישגי התלמידים, הוראת מצטיינים, קהילת סייעים, פיתוח דרכי הערכה חלופיות ועוד.

צוות הדרכה מחוזי

את מהלך השקפה במחוז מובילות לימור שנטמן, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, ומרב פאול, המדריכה המחוזית אשר מתכללת את המהלך, בתמיכת רונית חן – מפקחת מחוז העיר ירושלים, וגיל ברדוגו המחמ"ד של המחוז. שותפים מרכזיים הם מרכזי הפסג"ה של מערב ומזרח העיר המקדמים יחד את המהלך בעיר, וכן מינהל החינוך של עיריית ירושלים.

כל המנחות הן מורות ותיקות במערכת החינוך, והיו בעצמן מורות מובילות (חלקן עדיין מובילות קהילות). רובן חברות בצוותי ניהול של בתי ספר, וממלאות תפקידי ריכוז או סגנות. מאחר שהמהלך הוא דו-לאומי, גם צוות המנחות הוא ייחודי. יש בו מנחות יהודיות ומנחות ערביות המנחות כל הכשרה דו-לאומית יחד, במודל ייחודי של הנחיה ב-CO. צוותי המנחות נפגשים בקביעות במהלך השנה, למפגשי למידה ופיתוח חומרים מעודכנים, בהתאם לצרכים העולים מהשטח – בבתי הספר ובהכשרות.

למהלך השקפה בבתי הספר יש פוטנציאל בכמה ערוצים:

 • שימור מורים;
 • העצמת כוחות פנים;
 • מענה הוליסטי לצרכים מגוונים של בתי הספר (פדגוגיים, אקלים חדר המורים, צוותי רכזים, אקלים בכיתות);
 • שינוי לתרבות ארגונית, המקדמת את בית הספר כארגון לומד.

באמצעות הניסיון שרכשנו, הכלים והחומרים שפיתחנו, אנחנו יכולים לתת לבתי הספר מענים מגוונים:

 • ביסוס מקצועיות ושימור הון אנושי;
 • קידום הוראה להבנה, גם באוכלוסיות חזקות וגם באוכלוסיות חלשות (צמצום פערים);
 • ביסוס ופיתוח ההתייחסות להיבטים רגשיים, למערכות יחסים, להיבטים של תוכן-קשר, SEL.

הכשרה

המהלך בעיר הוא משותף למורות מובילות ממערב וממזרח העיר. לפיכך ההכשרה מלווה בתרגום סימולטני. ריבוי הקולות תורם לחשיבה המשותפת על איכות ההוראה והלמידה בעיר, ועל השיפור המתמיד שלהן.

כל מורה משתלמת 30 שעות במרכז הפסג"ה במסגרת קבוצתית.

ההשתלמות מבוססת על עבודה סדנאית, השתתפות פעילה ומעורבות גדולה של המשתלמות במפגשים, המתקיימים פנים אל פנים.

ליווי אישי

כל מורה מובילה זוכה למפגשי ליווי הנותנים מענה לצרכים הספציפיים והאישיים שלה ושל הקהילה שהיא מובילה. יחד, המנחה האישית והמורה המובילה מקיימות שיח וחשיבה לטובת קידום הקהילה.

הצטרפות למהלך השקפה

עם פתיחת מערכת הגפ"ן במהלך חודש מאי יכולות המנהלות לבחור בקהילות "השקפה" כחלק מסל ה"מנהיגות".

קולות מהשטח

מנהלות.ים:

 • מנהל: "הצוותים אומרים לי, אנחנו רוצים קהילות בשנה הבאה, לא מומחה מבחוץ".
 • מנהלת: "המורה המובילה הפכה לדמות להתייעצות עבור מורות אחרות בצוות, הפכה להיות מעין 'מאיץ', מעבר לקהילה שלה".
 • מנהל: "אני מבין שהשקעתי טוב, הקהילות שיפרו את האקלים בחדר המורים, 'שבר קירות' בין המורים והוביל ללמידת עמיתים".
 • מנהל: "אני רואה שינוי לטובה בגיוון דרכי ההוראה, ביחסים בין המורים ובקשר בין המורים לתלמידים. מבחינה פדגוגית עוזר לצמצם פערים".

מורות בקהילות:

 • "לעומת השתלמויות אחרות, בקהילה יש עבודה מתוך השדה, אנחנו עוברות יחד חוויה שיתופית אמיתית בעצמנו".
 • "הקהילה מחברת את הצוות, יוצרת עוגן ושייכות. אני מברכת על הקהילה שעזרה לי להתגבר על הפחד לשנות".
 • "אני שמחה על הפרקטיקה, אנחנו בונות משהו שעובד!"

אנסאם רוישד עבאד, מורה מובילה מבית ספר רוזארי

נחמה גרוס, מורה מובילה מתיכון אוולינה דה רוטשילד

אריג' אדקידק, מנהלת חט"ב בית חנינא לבנות

נועה פוקסמן, מנהלת חט"ב אוולינה דה רוטשילד