מחוז העיר ירושלים (מנח"י)מחוז העיר ירושלים (מנח"י)

מחוז העיר ירושלים (מנח"י)

מהלך "השקפה – מורים מובילים" הפועל במחוז מנח"י משנת תשע"ז הוא בגדר מהפכה בתפיסת הפיתוח המקצועי של מורים, ובשׂוֹרה של למידה משותפת בין מזרח ומערב העיר.
בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים במסגרת המהלך כ 100 מורים מובילים, המובילים קהילות למידה בית ספריות ב-61 בתי ספר במזרח העיר ובמערבה. המורים המובילים זוכים למעטפת הכשרה איכותית מצוות מנחים ומנחות, שברובם הגדול היו בעצמם מורים מובילים, ובכך מביאים מניסיונם האישי. ההכשרה הינה דו לאומית, לומדים בה במשותף מורים מובילים ערבים ויהודים והיא כוללת מפגשי השתלמות המתקיימת במרכז הפסג"ה וכן הנחיה אישית והנחיה אישית-קבוצתית.
את מהלך השקפה במחוז מובילות לימור שנטמן, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז ומרב פאול מתכללת המהלך, בתמיכת יפה מור ישר – מפקחת מחוז העיר ירושלים. שותפים מרכזיים הם מרכזי הפסג"ה של מערב ומזרח העיר המקדמים יחד את המהלך בעיר, וכמו כן מנהל החינוך של עיריית ירושלים.

תפיסת מהלך השקפה במחוז העיר ירושלים (מנח"י)

המהלך משתלב במטרות שהציב מחוז מנח"י למערכת החינוך בירושלים, ובהן: קידום למידת עמיתים כרשת של קהילות מורים מקצועיות; קידום חדשנות פדגוגית; וביסוס תפיסה קהילתית שבה כל קהילה מחפשת ומפתחת את הייחוד שלה בתחומים שיש לה עניין להתמקד בהם.
המהלך נועד להקמה ולהפעלה של קהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים עמיתים שמטרתן היא טיוב מעשה ההוראה. קהילות המורים לומדות יחד סוגיות מעשיות בהוראה ולמידה המעסיקות אותן, באמצעות ניתוח העשייה החינוכית בכיתות: משימות הוראה, תוצרי למידה, סביבות למידה, שיעורים וכיו"ב.
למורה המובילה יש שתי משימות מרכזיות: האחת – בניית הקהילה כמקום בטוח לשיתוף פעולה ולצמיחה אישית ומשותפת; האחרת – הובלת דיון בסוגיה שניתן ללמוד מהפרקטיקה וע"י כך לשפרה.
למהלך מתקבלים מורים מצוינים בעלי תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה, המעוניינים ללמוד ולהתמחות בהובלת תהליכי למידת עמיתים והרואים במהלך הזדמנות להתפתחות אישית-מקצועית. מורים אלה מייצגים את כלל המגזרים של מערכת החינוך בירושלים ומהווים רשת מקצועית מובילה ומשפיעה בבתי הספר ובמחוז, רשת של שיתוף בידע שיוצרת אדוות מתרחבות של השפעה.
עקרונות המהלך

 • כל מורה – לאו דווקא בעלת תפקיד – יכולה להגיש מועמדות.
 • המורה המובילה בוחרת את נושא הלמידה של הקהילה.

הקהילות יכולות לעסוק בנושאים מגוונים ולאו דווקא דיסציפלינריים.

מיון, הכשרה וליווי מורים מובילים

התוכנית מיועדת להכשיר מורים להוביל תהליכי פיתוח מקצועי של קהילת עמיתים, ואלו מטרותיה:

 • לגרום למורים להתמקצע בהובלת מחזורי למידה המבוססים על עדויות מהפרקטיקה, לשיפור ולטיוב ההוראה.
 • להקנות למורים לרכוש מיומנויות הנחיה להובלת פיתוח מקצועי של צוותי מורים-עמיתים.
 • לסייע למורים לגבש תפיסה מקצועית של מורה מובילה.

עקרונות מנחים להכשרה:

 • למידה על בסיס מחזורי למידה מהפרקטיקה.
 • שילוב שלושה מעגלים: התהליך הקבוצתי, תהליך ההנחיה, תהליך הלמידה.
 • התנסות מעשית שוטפת

מבנה ומתכונת ההכשרה:
קורס ההכשרה נבנה כך שייתן מענה לשני אתגרים: האחד, הכשרה תוך כדי תפקיד לתפקיד שדורש מיומנויות הנחיית עמיתים והמבוסס על תפיסה חדשה של פיתוח מקצועי; האחר, הנחיה של קבוצה דו-לשונית ורב-תרבותית.
נוסף על הקורס, לכל מורה מובילה יש מנחה אישית (דוברת השפה), שמלווה אותה ביישום המהלך בקהילה שלה.
היקף ההכשרה הוא 60 שעות, במתכונת הבאה:

 • 13 מפגשי למידה של 3-4 שעות אקדמיות כל אחד.
 • 10 שעות ליווי פרטני.

ההכשרה דורשת מעורבות פעילה.

הצטרפות למהלך השקפה

מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה מורים ומורות מצוינים בעלי תפיסה חינוכית מגובשת ועניין בהוראה ובפדגוגיה, שמעוניינים להתמחות בהובלת תהליכי למידת עמיתים ורואים בתוכנית הזדמנות להתפתחות אישית-מקצועית.

תהליך האיתור והמיון

 • שלב א' – לקראת פתיחת ההרשמה למהלך השקפה מפיץ המחוז "קול קורא" ובו מפורטות הנחיות להצטרפות. מנהלי בתי ספר המעוניינים להצטרף למהלך מוזמנים למלא טופס הרשמה מקוון ולהמליץ על מורים מתאימים לתפקיד מורים מובילים. מורים אלה מתבקשים אף הם למלא טופס הגשת מועמדות מקוון.
 • שלב ב' – המתאימים ישתתפו בסדנת מיון.

בוועדות המיון ישנה נציגות ממרכזי הפסג"ה, מהפיקוח, ממנח"י וממכון כרם.

מחויבות מנהלת בית הספר

 • חיבור התוכנית לכלל העשייה בבית הספר.
 • מתן אוטונומיה למורים המובילים בהובלת התהליך בקהילה.
 • יצירת סדירויות בית-ספריות לעבודת המורים המובילים והקהילות.
 • מתן חוות דעת למורים המובילים בבית הספר.
 • הפעלה של שתי קהילות לפחות בבית הספר.
 • עידוד ותמיכה בקהילה ובמורה המובילה.
 • קידום תפיסה בית ספרית המעודדת פיתוח מקצועי מעוגן בפרקטיקה.

הקהילה
מונה חמישה עד שמונה מורות ומורים מבית הספר.
30 שעות השתלמות מוכרות לגמול, במפגשים סדירים של שעתיים-שלוש.

מאפייני המורה המובילה

 • ותק של חמש שנים לפחות.
 • יכולת להוביל חמישה עד שמונה מורים עמיתים.
 • יכולת ללמוד מעמיתים ולעבוד בצוות.
 •  פתיחות לשינויים.

תגמול למורה המובילה

 • 60 שעות הכשרה מוכרת לגמול.
 • חצי יום הדרכה ממשרד החינוך.