כלים

מסלול ההשפעה של קהילות השקפה (כלי התועלות)

קהילות השקפה נועדו לשפר את תהליכי ההוראה-למידה בכיתות. הלמידה בקהילות מכוונת להשגת סוגים שונים של תועלות בעלות ערך לחברי הקהילה, לתלמידים ולבית הספר. הבנת מסלול ההשפעה של הקהילות והמיקום של קהילה מסוימת לאורך המסלול בזמן נתון, הם המפתח לקידום ההשפעה.

לחצו על "הורדה" או "צפיה" כדי להגיע לכלי מסלול ההשפעה של קהילות השקפה (כלי התועלות).

0
1533