קטלוג מאמרים

Seidel Horn, Ilana; Garner, Brette; Delinger Kane, Britnie and Jason Brasel (2017). "A Taxonomy of Instructional Learning Opportunities in Teachers' Workgroup Conversations". Journal of Teacher Education. 68(1) pp.41-54.

המחברים מציעים שיטת מיון (טקסונומיה) לתיאור סוגים שונים של שיחה המתרחשת בקהילות למידה של מורים. מתוך 6 סוגי שיחה שונים, לטענת המחברים כאשר השיחות בקבוצה עוסקות עוסקות במתן פרשנות משותפת, המתקיימות באופן דיאלוגי ולא מונולוגי, יש פוטנציאל לתרום להתפתחות המקצועית של המשתתפים באופן המעמיק ביותר, כלומר שיחות המציעות "הזדמנות ללמידה" עמוקה. החלק האמפירי של המאמר מסתמך על ניתוח צילומי וידאו של יותר ממאה מפגשי מורים מקצועיים למתמטיקה.

תגיות הערות תקציר

על בסיס המאמר קיימה אילנה הורן סדנה למנחי מורים מובילים.

סיכום הסדנה מופיע בבלוג השקפה כאן.

המחברים מציעים שיטת מיון (טקסונומיה) לתיאור סוגים שונים של שיחה המתרחשת בקהילות למידה של מורים. מתוך 6 סוגי שיחה שונים, לטענת המחברים כאשר השיחות בקבוצה עוסקות עוסקות במתן פרשנות משותפת, המתקיימות באופן דיאלוגי ולא מונולוגי, יש פוטנציאל לתרום להתפתחות המקצועית של המשתתפים באופן המעמיק ביותר, כלומר שיחות המציעות "הזדמנות ללמידה" עמוקה. החלק האמפירי של המאמר מסתמך על ניתוח צילומי וידאו של יותר ממאה מפגשי מורים מקצועיים למתמטיקה.

0
815