בלוג

מאמץ נושא פרי: קהילות פיתוח מקצועי בזמן יציאה משגרה וחזרה אליה

מאת: אסף שטיין

דווקא בימים של חוסר ודאות ויציאה משגרה כדאי להתבונן בתרומה שיש לעבודתה של קהילת הלמידה שלנו. התבוננות כזו יכולה לחשוף לא רק "מה הרווחנו" עד היום מההשתתפות ולהעלות את המוטיבציה להמשיך ולקצור את פירותיו של מאמץ הלמידה המקצועית, אלא גם לזהות מה עוד אפשרי, ולסמן שלבי התפתחות נוספים שנרצה להשיג.

הצעה זו עלתה במפגש למידה מקוון שקיימנו במהלך הקיץ עם אטיין ובברלי וונגר-טריינר, מחלוצי ומובילי תחום הלמידה בקהילות בעולם. כששוחחנו על האתגרים שבהנחיית קהילות המציאות של ריחוק חברתי נכחה מאוד בשיחה. המפגש התקיים בזום, בשעות הערב, והמנחים הובילו אותו מביתם שבליסבון (למעשה, השיחה כולה התאפשרה רק בזכות המעבר של המרצים המבוקשים הללו לעבודה בזום).

וונגר-טריינר גורסים כי קהילת למידה טובה היא קהילה המצליחה להתפתח ולהביא סוגים שונים של ערך ותועלת לאורך זמן, באופן מרובד, מהבסיסי והמיידי ביותר אל התועלת ארוכת הטווח, האסטרטגית והעמוקה יותר. ניתן לחשוב על סוגי התועלת האלו כשלבים בהתפתחות קהילה: ככל שחבריה מתנסים, בוחנים תובנות וחוזרים לדון בהן, כך הלמידה שלהם משתרשת, משפיעה ונושאת פירות משמעותיים יותר עבור כולם. אז מהם אותם סוגי תועלת (או פירות) של עבודת הקהילה? ואיך נזהה שהקהילה שלנו מממשת אותם?

תועלות בסיסיות: קהילת למידה נולדת

תועלת מיידית (Immediate value) מתייחסת להנעה הראשונית המתרחשת אצל החברים מעצם השתתפותם בקהילה. בדומה להתלהבות שאנחנו חווים בעקבות האזנה להרצאה מעוררת השראה. או בדומה לפגישה ושיחה ראשונית שמעוררת אותנו "לקום ולעשות משהו בנידון". נזהה תועלת מיידית כשנשמע את חברי הקהילה שלנו אומרים דברים דוגמת "יצאתי מהמפגש בהרגשה טובה ועם רצון להתחיל לחקור ולהתפתח מקצועית", או "גיליתי שאני לא היחידה שמרגישה שעבודה בקבוצות לא מצליחה להגיע להרבה מהתלמידים. יצאתי מהמפגש עם רצון לנסות ביחד למצוא דרכים לשפר את ההוראה והלמידה בכיתה בזמן חלוקה לקבוצות קטנות".

תועלת פוטנציאלית (Potential value) מתייחסת למצב שבו מתקיימים בקהילה שיח היוצר תובנה חדשה, חיבור חדש בין אנשים (שיכול להוביל לעבודה משותפת חדשה), או למידה של ידע חדש. הקהילה מביאה ערך שיש לו פוטנציאל להשפיע על הכיתה ועל ההוראה, אבל טרם נעשה בו שימוש. נזהה תועלת זו כשנשמע את חברי הקהילה שלנו מתארים חיבורים חדשים שיצרו זה עם זה, כאשר במהלך הדיונים בקהילה נשמע ביטויים דוגמת "זה רעיון שלא חשבתי עליו קודם". או כאשר חברי הקהילה יבחרו לספר למאזין מן החוץ על ידע חדש שלמדו בזכות המפגשים כדי להסביר מדוע הם משתתפים בקהילה. לדוגמה: "חיפשנו ביחד מודלים ללמידה בקבוצות קטנות והטרוגניות, מצאנו מודל המציע דרכים לטיפוח שיח בקבוצות הטרוגניות. קראנו, דנו וסימנו נקודות חשובות ומתאימות עבורנו".

תועלות מתקדמות: הקהילה מתחילה להשפיע בשטח

עם הזמן נשאף שחברי הקהילה שלנו ידברו לא רק על ההשראה והתועלת המיידית, או על הידע והחיבורים שנוצרו בזכות המפגשים. נרצה שהקהילה תעסוק בדיון ובחשיבה על ההתנסות והלמידה מהעשייה בשטח. שיח כזה ישקף את העובדה שהקהילה שלנו מתחילה להעניק לחבריה תועלת מתקדמת יותר: תועלת יישומית ותועלת ממומשת.

תועלת יישומית (Applied value) היא התמורה שמשתתפי הקהילה מקבלים מיישום הידע שצברו. בשלב זה חברי הקהילה מתחילים ליישם ולבחון את הידע שרכשו ביחד, כל אחד בכיתתו ובהיבטים המתאימים לו. הקהילה מתחילה לייצר תועלת הנובעת מהפרקטיקה, כלומר מבחינה ומהתנסות מעשית בכיתה. נזהה שהקהילה שלנו משיאה תועלת יישומית לחבריה כאשר נשמע יותר ויותר עדויות דוגמת "לקחתי את המודל שלמדנו והעברתי מערך שיעור שלם לפי העקרונות שמופיעים בו", או "בזכות השיחה במפגש שלנו לפני שבוע שיניתי היום בכיתה שלי את החלוקה הרגילה לקבוצות".

תועלת ממומשת (Realized value) תתחיל להתגלות כאשר חברים רבים יותר יחזרו עם תובנות שהפיקו מכך שיישמו בכיתתם סוגיות שעלו במפגשי הקהילה. בד בבד, צפוי שמפגשי הקהילה יוקדשו לדיונים ולתובנות של חבריה מהיישום של סוגיות הקהילה בכיתותיהם. שלב זה מסמן שהקהילה שלנו לא רק בשלה לתרום לחבריה ידע, תובנות וחיבורים, ולא רק שהם מיישמים ידע זה בכיתתם, אלא גם שהם רואים חשיבות בדיון ובסימון נקודות שלמדו מתוך יישום הידע בכיתות.

קהילה פעילה ובשלה: תועלות עמוקות וארוכות טווח 

הערכים שהוצגו עד שלב זה מתארים קהילה המצליחה להשפיע באופן ניכר על חבריה. אם זיהיתם את עצמכם ואת חבריכם נהנים/חווים כל אחד מסוגי התועלת הללו נראה שהקהילה שלכם תורמת רבות לפיתוח המקצועי שלכם, ובוודאי מהווה מקור תמיכה הדדי בתקופה זו של שינויים ואי-ודאות. הדרך שעשיתם עם הקהילה שלכם היא משמעותית וחשובה, אבל אינה מסתיימת כאן. נציין כי מסעה של קהילת הלמידה יכול להמשיך גם לכיווני השפעה ותמורה רחבים יותר, ונזכיר אותם כאן בכותרות בלבד.

במחשבה על קיימות הקהילה לאורך זמן, ועל יכולתה להשפיע על שותפים שאינם חברי קהילה, מדגישים וונגר-טריינר כי חשוב לבנות את יחסי גומלין של הקהילה עם סביבתה. יחסים אלה כוללים שני ממדים עיקריים: ממד אסטרטגי, המתייחס לבהירות היעדים של הארגון (בית הספר במקרה שלנו) וליכולת של הקהילה לנהל דיון אסטרטגי על תרומתה ליעדים אלה. וממד האפשור, המתייחס לתמיכה שהקהילה מקבלת מהמנהיגות הבית ספרית ולקיום התנאים הנדרשים לפעולתה. חשיבה מוקדמת על שני ממדים אלה, וטיפוח שלהם לאורך זמן, נדרשים להבטחת קיומה של הקהילה וכן להשגת תועלת מערכתית.

תועלת מערכתית היא תועלת רחבה יותר, המתבטאת בהשפעה על גורמים מחוץ לקהילה. תועלת זו תתרחש כאשר תובנות ופרקטיקות מעבודת הקהילה יתחילו להשפיע באופן משמעותי על הפעילות המקצועית של גורמים נוספים – מורים אחרים בבית הספר, צוות ההנהלה והצוות האדמיניסטרטיבי, ועל בית הספר כולו.

בחזרה למפגשי הקהילה, בשגרה ומחוצה לה

אנו מקווים שההבחנות בין התועלות השונות יסייעו לכם לבנות ולשמר קהילה תוססת, המקיימת לצד תמיכה הדדית ולמידה מהפרקטיקה גם תרבות של שימור הידע והפצתו לטובת מורי הקהילה, כלל מורי בית הספר ובעלי עניין נוספים.

0
4243