יחידות לימוד מקוונות

מהתנגדות להזדמנות: התמודדות עם התנגדות בקבוצה | יחידת לימוד מקוונת

מאת: מו"פ השקפה

יחידה שמטרתה לשפר את היכולת של מנחי השקפה להתמודד עם התנגדויות העולות בקבוצה.

התנגדויות הן חלק בלתי נפרד מהתהליך הקבוצתי, ויחד עם זאת הן מקשות על המנחה ופוגעות ביכולת של הקבוצה להתקדם. התמודדות טובה עם התנגדויות דורשת מהמנחה קשב רב לעצמה ולקבוצה וניהול התהליך, ומאפשרת צמיחה והתקדמות של הקבוצה.

היחידה כוללת הסבר רחב על סוגי התנגדויות, מקורותיהם והגורמים להן, ומתווה להתמודדות המנחה עם התנגדויות. היא מזמנת למשתתפים אפשרות לתרגל זיהוי התנגדויות והבנת הגורמים להן, ולהתנסות בשימוש במתווה להתמודדות עם התנגדויות.

היחידה דומה לסדנת ההתמודדות עם התנגדויות שהועברה בנחשולים בקיץ שעבר, ולכן אינה מומלצת למנחים שהשתתפו בה.

0
2318