כלים

כלים להגדרת סוגיה פוריה

מאת: מו"פ השקפה

שלב הגדרת הסוגיה בקהילות השקפה מהווה את הבסיס והתשתית להמשך עבודה ממוקדת ואיכותית של הקהילה. בשלב זה משימת הקהילה היא להגדיר מתוך נושא רחב בו הקהילה בחרה לעסוק, סוגיה ממוקדת שתאפשר חקירה משותפת, דרכה תוכל הקהילה להצמיח פתרונות אפקטיביים לבחינה בכיתה.

הכלים המוצגים כאן הינם כלי חשיבה עיצובית (design thinking) וכן כלים מתוך מדעי ההשתפרות (improvement science) אשר הותאמו לעבודת הקהילות השקפה. 

מוצגים כאן לשימושכן שני סוגי כלים:

1. כלים להגדרה ומיקוד סוגיה:

2. כלים להצפה של סוגיות והרחבת נקודות המבט על הסוגיה:

אין הכוונה כי קהילה תעשה שימוש בכל הכלים, המטרה היא להציע מגוון על מנת שכל מורה מובילה תעשה שימוש בכלי שהיא מוצאת אפקטיבי ונגיש עבורה ועבור קהילתה.

ככלל, ההמלצה היא שקהילה לא תתעכב בשלב הגדרת הסוגיה יותר משני מפגשים שכן מטרתנו היא להגיע מהר ככל הניתן לשלב היישום בכיתה והלמידה מתוך היישום.

מאחלות לכן שימו פורה ומהנה!

0
2344