כלים

נקודת מבט לניתוח שיעור מצולם

הכלי שלפניכם מציע מסגרת רחבה להתבוננות בשיעורים מצולמים. מטרתו להפנות את תשומת הלב למגוון של נקודות התבוננות ובכך לאפשר תיאור של הנעשה בייצוג בצורה ממוקדת. כל אחד מהממדים המוצעים כאן יכול לסייע להבחין במאפיינים שונים של ההוראה ולתאר אותם בצורה עשירה. שימוש בכלי בשלב התיאור יכול להעשיר את שלב הניתוח ולקדם פרשנות מבוססת עדויות וחלופות מגוונות.

0
925