מתמודדים עם אתגרי ההוראה

מאמר זה יכול לסייע לקהילות העוסקות בחקר הפרקטיקה בכך שהוא מתאר מבנה ומאפיינים קונקרטיים של דיון המאפשר שיח פורה.
הוא יכול לסייע גם לקהילות העוסקות בפיתוח פדגוגיות וחומרי הוראה בכך שהוא מציף את המתח הקיים בין פיתוח מקצועי לפיתוח תוצר.

מה מייחד קהילות למידה המקיימות שיח פורה?
כיצד השיח הפורה יכול לעזור למורים לשפר את הפרקטיקה שלהם בכיתה?

המחקר של הורן וליטל דן בדיוק בשאלה הזו באמצעות בחינה של שתי קבוצות מורים: האחת בתחום האלגברה והאחרת בתחום
השפה. החוקרות זיהו הבדלים באופי השיח שהתנהל בשתי הקבוצות, והן טוענות שהבדלים אלו משפיעים על הסיכויים שיש
למורים לחוות פיתוח מקצועי משמעותי, ולשפר את האופן שבו הם מתמודדים עם בעיות הכרוכות בעבודתם.

זמן קריאה: 5-10 דק'

עוד מאמרים ממרכז משאבים